facebook RSS # #

16.12.2018 01:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-12 14:32       aktualizacja: 2018-01-12 14:39       FINANSE
  A A A

Nadwyżka na zniżkę. Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ws. określania taryf za wodę i ścieki

Nadwyżka na zniżkę. Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ws. określania taryf za wodę i ścieki
Fot. PAP/M.Bielecki

Nadwyżka osiągnięta przez firmy wod.-kan. będzie w pierwszej kolejności pomniejszać koszty przy określaniu nowych taryf - zakłada projekt rozporządzenia w sprawie określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Resort środowiska przekazał do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie w ścieki. Regulacja określa sposoby ustalania taryf i warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków uwzgledniające w szczególności określenie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne taryfy na okres 3 lat.

Przepisy nowego rozporządzenia dostosowano do zmian wynikających z wejścia w tycie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzając w szczególności rozszerzony zakres informacji wymaganych do uwzględnienia w uzasadnieniu do wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz kryteriach ustalania niezbędnych przychodów.

Jeden z zapisów projektu ogranicza możliwość przeznaczania zysku osiągniętego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w ramach działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na cele niezwiązane z tą działalnością. Zgodnie z projektem niepodzielony zysk uzyskany w latach poprzednich z usług świadczonych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków może zostać uwzględniony do pomniejszenia kosztów przy określaniu nowej taryfy.

Natomiast przy ustalaniu nowej taryfy wprowadzono obowiązek pomniejszenia kwoty kosztów o nadwyżkę zysku osiągniętego w latach obrachunkowych poprzedzających rok, od którego wprowadzana jest nowa taryfa ponad kwotą marży zysku.

Jak podkreślili autorzy projektu, wprowadzenie tych rozwiązań jest wypełnieniem wniosków zawartych w raporcie NIK pn. „Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków". Izba wytknęła w nim, że samorządy nie wykorzystywały skutecznie posiadanych narzędzi regulacyjnych, w postaci m.in. prawa do weryfikacji wniosków taryfowych oraz zatwierdzania taryf. W efekcie w niektórych gminach obciążano nabywców usług kosztami, które na cenę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w ogóle nie powinny mieć wpływu, m.in. kosztami promocji obejmującymi np. wspieranie organizacji i klubów sportowych, finansowanie wydarzeń kulturalnych (spektakli teatralnych, koncertów, turniejów recytatorskich, imprez plenerowych), czy festynów osiedlowych. W nowym rozporządzeniu uszczegółowiono także zasady dotyczące ujmowania we wnioskach taryfowych kosztów świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych związanych z kosztami wynikającymi z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych. Zgodnie z projektem koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych obciąża się kosztami inwestycji finansowych ze środków własnych, w tym z kredytów lub pożyczek spłacanych przez przedsiębiorstwo.

Ponadto wprowadzono ujednolicenie, w stosunku do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w zakresie wyłączenia wód opadowych lub roztopowych z definicji ścieków.

Projekt rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie w ścieki

mp/


 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25