facebook RSS # #

17.01.2019 19:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-19 08:32       aktualizacja: 2018-04-19 14:30       FINANSE
  A A A

Jak amortyzować. Wyjaśnienia MF ws. klasyfikacji wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych

Jak amortyzować. Wyjaśnienia MF ws. klasyfikacji wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych
Fot. PAP/D. Delmanowicz
Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają granicznej wartości środka trwałego, jaką jednostka powinna przyjąć, ustalając dla niego zasady amortyzacji – wyjaśnia resort finansów w piśmie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Zasada ostrożności i istotności

„W tym zakresie jednostki prowadzące księgi rachunkowe w oparciu o przepisy ww. ustawy zobowiązane są do stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i istotności” – zaznacza MF.

I wyjaśnia: zasada ostrożności zobowiązuje jednostki do uwzględnienia w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, m.in. zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również w postaci odpisów amortyzacyjnych. Natomiast określając zasady rachunkowości, należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Rozporządzenie w sprawie rachunkowości

Resort wskazuje przy tym na rozporządzenie w sprawie rachunkowości. Zgodnie z jego § 7 ust. 2 pkt 6 jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzane pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 proc. ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.

„Na koncie tym ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i. 017, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania” – wskazuje MF.

Jeżeli ustalona przez kierownika jednostki wartość pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie przekracza wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wówczas możliwe jest ich jednorazowe umorzenie.

„Przyjęte przez jednostkę rozwiązanie w tym zakresie powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w stosowanych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości” – zaznacza resort.

Ujmowanie wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej

Jak wskazuje MF, w świetle rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wydatków na zakupy inwestycyjne należy zakwalifikować zakupy środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w tej ustawie.

„W związku z powyższym w paragrafach: 606, 608, 612 i 614 mogą być klasyfikowane wydatki na środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł” – wskazuje MF. „Jednocześnie należy zauważyć, że ostateczną decyzję o sposobie klasyfikowania środków podejmuje (…) kierownik jednostki sektora finansów publicznych, który dysponuje pełnią wiedzy o stanie faktycznym określonego zdarzenia i może dokonać szczegółowej analizy charakteru danego dochodu/wydatku” - podkreśla.

Pismo MF w załączniku pod artykułem.

Źródło: RIO Opole

aba/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-18 08:36:15
Tomasz Wojtania: Szanowny księgowy. Niczego nie mieszam. Już się pomieszało 23 lata temu. I do dziś cała Polska myli szkolne pojęcia w rachunkowości.

Jednostki budżetowa nie mają inwestycji lecz środki trwałe w budowie. Proszę zerknąć do opisu konta 080, a potem do kont 011 i 013.

A zatem w dudowie może być każdy środek trwały. I ten amortyzowany jednorazowo (paragraf 605) i ten amortyzowany planowo (paragraf 606). Pismo MF odnosi się do art 7 UOR i do opisu pod paragrafem 614.

Przeczytaj to....a zrozumiesz, że używanie paragrafu 421 do zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo to błąd. Od 23 lat...
 
2018-05-28 22:48:23
Ksiegowy: Szanowny Panie, odpowiedź jest w ogóle nie jasna. Dlaczego miesza Pan dwa paragrafy 605 i 606? O 605 w ogóle nie ma mowy. Jak sama nazwa wskazuje paragraf 605 to wydatki inwestycyjne czyli nic innego jak wszelkie wydatki zwiazane z procesem inwestycyjnym np. budowa szkoy, drogi , kanalizacji. Natomiast paragraf 606 to wydatki na zakupy inwestycyjne jst. Czyli kupujemy wyposazenie, urzadzenia itp. i jezeli cena jednostkowa danej rzeczy jest wyzsza niz 10.000 zł to nalezy uznać to za wydatek inwestycyjny,środek trwały amortyzowany zgodnie z przyjętymi zasadami i stawkami amortyzacyjnymi chyba, że w polityce rachunkowosci danej jednostki bedzie to opisane inaczej. np przyjmie się, że zakup powyzej 7.000 juz jest zakupem inwestycyjnym i należy go zaklasyfikować to środków trwałych. Zgodnie z pismem wyjasniajacym RIO w Opolu wszystkie zakupy powyżej 10.000 zł powinny być amortyzowane. Zakupy o cenie jednostkowej poniżej 10.000 zł mogą być zaklasyfikowane do paragrafu 421 - zakup materiałów i wyposazenia i wtedy są amortyzowane jednorazowo i zliczane w koszty. Natomiast paragraf 605 nie ma nic wspólnego z jednorazowym amortyzowaniem jak Pan pisze.
 
2018-05-02 10:45:18
Tomasz Wojtania: ...a zatem zgodnie z opisem zawartym pod paragrafem 614, do środków trwałych amortyzowanych jednorazowo używa się paragrafu 605.

Tymaczaseem jednostki używają paragrafu 421, z czasów gdy wyposażeniem były środki trwałe niezaliczane odrębnymi przepisami do środków trwałych i nie amortyzowane.

Oznacza to iż od 23 lat mamy zawyżane wydatki bieżące a zaniżane wydatki majątkowe, a organy kontroli państwowej kompletnie nie potrafią poradzić sobie z księgowością środków trwałych.

Podsumowanie: środki trwałe mogą być amortyzowane planowo i wtedy paragraf 606, mogą też być amortyzowane jednorazowo i wtedy paragraf 605, mogą ze względu na niską jednostką wartość, np. do 100zł nie być uznane za środki trwałe i nie będą wówczas amortyzowane to wtedy paragraf 421.

Czy to jasne?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25