facebook RSS # #

18.01.2019 18:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-23 14:59       aktualizacja: 2018-04-23 15:02       FINANSE
  A A A

Deficyt JST w dół. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. wyniósł 1,7 proc. PKB

Deficyt JST w dół. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. wyniósł 1,7 proc. PKB
Fot. Fotolia
W 2017 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 1,7 proc. PKB i był niższy o 0,7 proc. w stosunku do 2016 r., kiedy stanowił on 2,3 proc. PKB.

Zgodnie ze wstępnymi danymi podanymi przez Główny Urząd Statystyczny, 23 kwietnia 2018 r. przesłanymi do Komisji Europejskiej (Eurostat) w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej* deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. stanowił 1,7 proc. PKB (wobec 2,3 proc. PKB w 2016 r.). Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtował się zaś na poziomie 50,6 proc. PKB.

W porównaniu do 2016 r. ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło ok. 0,7 pkt. proc. PKB, co wynikało przede wszystkim z istotnej poprawy wyniku kasowego budżetu państwa o ok. 21 mld zł. Na taką poprawę wyniku wpływ miał przede wszystkim wzrost dochodów budżetowych, w tym szereg działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego.

W stosunku do informacji opublikowanej przez GUS 3 kwietnia br. relacja deficytu do PKB uległa zmianie o 0,2 pkt. proc. PKB. Zmiana ta jest związana z dokapitalizowaniem przez budżet państwa podmiotów spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych, która na tym etapie szacunku deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych została uznana za wydatek sektora. Zrewidowany szacunek deficytu za 2017 r. będzie miał miejsce w tzw. jesiennej notyfikacji fiskalnej, tj. danych przesyłanych przez GUS do Komisji Europejskiej (Eurostatu) pod koniec września, które zostaną opublikowane, po weryfikacji przez Eurostat, w październiku br.

Ścieżka deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na lata 2018-21 będzie przedstawiona w „Programie konwergencji. Aktualizacja 2018", który do końca kwietnia br. zostanie przesłany do Komisji Europejskiej i opublikowany.    

Źródło: MF

mp/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25