facebook RSS # #

18.01.2019 17:59

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-07 10:18       aktualizacja: 2018-05-07 11:46       FINANSE
  A A A

Zmiany klasyfikacji. Trzy miesiące na dostosowanie uchwał budżetowych

Zmiany klasyfikacji. Trzy miesiące na dostosowanie uchwał budżetowych
Do 26 lipca samorządy mają czas na dostosowanie uchwał budżetowych do zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja tego rozporządzenia (poz. 767). Zmiany weszły w życie 25 kwietnia. Od tego czasu samorządy mają trzy miesiące na dostosowanie uchwał budżetowych na rok 2018 do zmian wprowadzanych z mocą od 1 stycznia 2018 r. oraz 1 lutego 2018 r.

W tym roku obowiązują m.in. zmiany dotyczące rozdziałów oświatowych. Z mocą od 1 stycznia 2018 r. powstał nowy rozdział „80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. (Pisaliśmy o tym: Nowy rozdział. W 2018 r. dodatkowy rozdział klasyfikacji budżetowej: 80153).

Resort finansów wprowadził też nowe objaśnienia. M.in. do rozdziału „80110 Gimnazja”: „Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.”.

Objaśnienia do rozdziału „80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” otrzymują natomiast brzmienie: „W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziale „80102 Szkoły podstawowe specjalne”. W rozdziale tym nie ujmuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych.”

Od 1 stycznia 2019 r.
rozdział 90002 otrzyma nową nazwę „Gospodarka odpadami komunalnymi” (do tej pory „gospodarka odpadami”. W rozdziale tym ujmowane będą „wyłącznie dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.).”,

Dodany zostanie natomiast nowy rozdział „90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” i tu klasyfikowane będzie np. np. usuwanie azbestu. (Taki podział nastąpił na wniosek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; chodzi o lepszą kontrolę rozliczania sytemu gospodarowania odpadami w gminach).

Również z początkiem 2019 r. rozdział „80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” otrzyma brzmienie: „80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego”, uchylony zostanie natomiast rozdział „80141 Zakłady kształcenia nauczycieli”.

To tylko niektóre z kilkudziesięciu zmian. Nowelizację rozporządzenia publikujemy w załączniku pod artykułem.

aba/
ZAŁĄCZNIKI: D2018000076701.pdf
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25