facebook RSS # #

18.01.2019 17:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-12 08:50       aktualizacja: 2018-05-12 09:38       FINANSE
  A A A

Rozwiążą Ostrowice. Najbardziej zadłużona w Polsce gmina zostanie podzielona między sąsiadów

Rozwiążą Ostrowice. Najbardziej zadłużona w Polsce gmina zostanie podzielona między sąsiadów
Fot. PAP/M. Bielecki
Najbardziej zadłużona w Polsce gmina Ostrowice z początkiem roku zostanie zniesiona, a jej dotychczasowy obszar zostanie włączony do sąsiednich gmin. Dług przejmie Skarb Państwa.

Takie założenie specustawy przedstawił w piątek wiceminister Paweł Szefernaker podczas spotkania z mieszkańcami gminy.

„Biorąc pod uwagę brak jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia przez gminę Ostrowice, propozycje przewidują, że wraz z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzeniem Rady Ministrów jednostka ta zostanie zniesiona, a jej dotychczasowy obszar zostanie włączony do ustalonych sąsiednich gmin lub gminy” – informuje MSWiA. Nastąpi to po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Zgodnie z planowaną ustawą mienie Ostrowic przejdzie na Skarb Państwa, a gmina lub gminy, do których jednostka zostanie włączona, nie zostaną obarczone jej długami, czyli nie będą ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wierzyciele będą zgłaszali swoje wierzytelności wojewodzie zachodniopomorskiemu, który będzie analizował i weryfikował te zgłoszenia. W przypadku negatywnej weryfikacji wierzyciele będą mogli skierować sprawę do sądu. Skarb Państwa będzie w tej sprawie reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

Przejęte przez Skarb Państwa mienie będzie mogło zostać nieodpłatnie użyczone gminie lub gminom, do których zostanie włączony obszar Ostrowic, a także przez nie nabyte. Jednocześnie przewidziano zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego nieruchomości, które to mienie stanowią, do czasu przekazania go na własność ustalonym gminom.

Proponowane rozwiązanie zakłada, że organy gminy Ostrowice ulegną rozwiązaniu, wygasną też mandaty wójta oraz radnych. Wybory do organów gminy lub gmin, których terytorium zostanie powiększone w wyniku zniesienia gminy Ostrowice zostaną przeprowadzone wraz z odbywającymi się jesienią 2018 r. wyborami samorządowymi.
Propozycja przewiduje także, że gminy, do których zostanie włączony obszar Ostrowic nabędą wszystkie prawa wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych wcześniej wydanych aktów administracyjnych.

„Sytuacja gminy Ostrowice ma bezprecedensowy charakter. Przedstawione przez MSWiA rozwiązania stworzą podstawy prawne umożliwiające zniesienie gminy i włączenie jej obszaru do sąsiednich jednostek samorządowych, bez jednoczesnego przenoszenia na nie ciężaru spłaty zaciągniętych przez Ostrowice zobowiązań” – podsumowuje MSWiA.

Z danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wynika, że stan zadłużenia gminy Ostrowice na koniec 2016 r. wynosił 360,8 proc. planowanych dochodów, a na koniec 2017 r. - 437,3 proc. Izba nie widziała żadnych perspektyw finansowych na realizowanie przez gminę inwestycji, a co za tym idzie na rozwój gospodarczy i społeczny. Ze względu na olbrzymie zadłużenie, w styczniu 2016 r. decyzją premiera w Ostrowicach ustanowiono Zarząd Komisaryczny.

Źródło: MSWiA

aba/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25