facebook RSS # #

20.01.2019 21:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-04 16:17       aktualizacja: 2018-06-04 14:27       FINANSE
  A A A

Plany do zmiany. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów dotyczącego samorządów

Plany do zmiany. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów dotyczącego samorządów
Fot. PAP/L.Szymański
Resort finansów chce uprościć sporządzanie planów finansowych w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych. Tak, żeby pochłaniało to mniej pracy.

Średnio 15 etatów – takiego obłożenia kadrowego wymagają od samorządów prace nad zmianami w planach finansowych jednostek i zakładów budżetowych. Szczegółowość tych planów sprawia, że w trakcie roku budżetowego trzeba dokonywać wielu zmian, często dotyczących kilku złotych. Tak wynika z analiz Ministerstwa Finansów.

By to zmienić, resort proponuje zmianę: jednostki samorządu terytorialnego będą mogły same decydować o poziomie szczegółowości planów finansowych w zakresie wydatków swoich jednostek budżetowych. Zakłada to projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Obecnie przepisy stanowią, że plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych sporządzane są w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf. Ministerstwo Finansów proponuje uelastycznienie tej procedury - w zakresie wydatków samorządowych jednostek budżetowych projekty planów finansowych będą mogły być sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf albo: dział, rozdział, grupa paragrafów. Decyzja o szczegółowości planów finansowych ma być autonomiczną decyzją każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Jak argumentuje MF, mniejsza szczegółowość planów finansowych, umożliwi bardziej elastyczne zarządzanie, plany finansowe jednostek budżetowych nie będą musiały być tak często zmieniane, przez co staną się bardziej stabilne, a pracownicy obsługujący zmiany w planach finansowych jednostek zaoszczędzą czas i wysiłek potrzebny do rejestracji tych zmian.

Szczegółowość planów finansowych w zakresie dochodów, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, zostanie taka sama.

Resort zapewnia jednocześnie, że zmiany nie będą miały wpływu na ciągłość danych dla potrzeb analiz historycznych, gdyż ewidencja wydatków jednostek budżetowych prowadzona będzie nadal, jak dotychczas, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf).

Na potrzebę dokonania zmian wskazują wnioski z przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów analizy wśród jednostek samorządu terytorialnego. Z otrzymanych ankiet wynika, że gdyby 454 jednostki, które przekazały wypełnione ankiety skorzystały z proponowanych zmian (czyli sporządzałyby plany finansowej swoich jednostek budżetowych w szczegółowości: dział, rozdział, grupa paragrafów), to ilość zmian w planach finansowych zmniejszyłaby się około dwukrotnie.

Z ankiet wynika, że prace nad zmianami w planach finansowych wymagają od samorządów 15 etatów. Jest to liczba etatów uśredniona, w mniejszych samorządach jest to mniej etatów (najmniejsza liczba etatów to 0,2, a największa 480 etatów). Przyjmując, że przy skorzystaniu z proponowanego rozwiązania samorządy miałyby średnio dwukrotnie mniej pracy, w stosunku do obecnych rozwiązań, przy wprowadzaniu zmian do planów finansowych jednostek budżetowych – oszczędność wyniosłaby ok. 7,5 etatów.

Z Oceny Skutków Regulacji projektu wynika, że zmiany będą wymagały dostosowania systemów zarządzania budżetami jst Besti@ i SJO Besti@ - dostosowanie nastąpi w ramach środków finansowych przewidzianych przez Ministerstwo Finansów w umowie na utrzymanie i zmiany systemów.

Przy skorzystaniu z proponowanych rozwiązań jednostki samorządu będą musiały zmodyfikować swoje systemy informatyczne, tak aby plan był "grupowany", a wykonanie, zaangażowanie, zobowiązania wykazywane były do paragrafów.

1 czerwca projekt rozporządzenia trafił do uzgodnień międzyresortowych oraz zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Poszczególne resorty mogą nadsyłać uwagi do 11 czerwca.
Nowe przepisy w zakresie planów finansowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego mają mieć zastosowanie do opracowania projektów planów finansowych na rok 2019.

js/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-04 15:51:38
Tomasz Wojtania: A może kiedyś dożyjemy czasów, że budżet się będzie robiło raz, jeden jedyny raz na cały okres budżetowy, np. kwartał, półrocze czy tak jak obecnie rok. Nikt nie będzie rejestrował zmian planów lecz ich wykonanie, a na koniec okresu budżetowego będą rejestrowane odchylenia. Owe odchylenia od planu powinny być analizowane i akceptowane lub nie przez np. skwitowanie lub zatwierdzenie przez organ stanowiący.

Plan, wykonanie, ochylenia na plus i minius od planu, ich analiza, zatwierdzenie lub odrzucenie odchyleń. Można by to robić raz za rok, lub półrocznie lub kwartalnie.

Czemu nie????

Ale póki co grupowanie paragrafów ma sens i jest moim zdaniem dobrą zmianą. Jednakże opisy do paragrafów wymagają zmian bo są one niedostosowane do aktualnego stanu prawnego, bp. 421 czy załaczniki dla służb mundurowych.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25