facebook RSS # #

20.06.2019 08:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-08 21:05       aktualizacja: 2018-06-10 11:33       FINANSE
  A A A

Mniej pracy. Minister finansów o pakiecie ułatwień dla samorządów

Mniej pracy. Minister finansów o pakiecie ułatwień dla samorządów
Fot. PAP/R. Guz
Zmiana sposobu grupowania paragrafów dwukrotnie zmniejszy obciążenie w samorządach - ocenia minister finansów Teresa Czerwińska, podsumowując prace zespołu ds. odbiurokratyzowania.

Przedstawiciele resortu i samorządów wzięli pod lupę obowiązki sprawozdawcze jednostek samorządu terytorialnego.

„Powołaliśmy zespół, który po trzech spotkaniach zaproponował konstruktywne rozwiązania. Mamy konkret. W pierwszym etapie zmieniamy trzy rozporządzenia ministra finansów” – poinformowała prof. Czerwińska.

W nowelizowanym pakiecie znalazło się rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej. Zmiany dotyczą określenia sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Pisaliśmy o tym: Paragrafy w grupy

„Ktoś może powiedzieć, że to nieistotna zmiana, ale w praktyce dwukrotnie zmniejszy to obciążenie w samorządach” – uważa prof. Czerwińska.

Zmieniane będzie także rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Chodzi o to, by jednostki samorządu terytorialnego mogły same decydować o poziomie szczegółowości planów finansowych w zakresie wydatków swoich jednostek budżetowych Czytaj więcej: Plany do zmiany

„Samorządy będą same decydować, czy chcą sporządzać te plany w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, czy dział, rozdział, grupa paragrafów” – wyjaśnia prof. Czerwińska. „To samorząd wie, jaka szczegółowość jest mu potrzebna” – podkreśliła.

W konsekwencji, jako trzecie, zmieniane będzie także rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowe rozwiązania umożliwią prezentację planowanych kwot wydatków jednostek w zależności od przyjętej szczegółowości w planach samorządowych jednostek budżetowych – w grupach paragrafów bądź w paragrafach.

„Chcemy jak najszybciej z tymi zmianami procedować, bo za chwilę będziemy w procesie budżetowym. Chcielibyśmy, żeby korzyści dla samorządów były jak najszybciej; żeby plany na 2019 r. były możliwe z uwzględnieniem tych wszystkich zmian” – zaznaczyła minister.

Pod koniec kwietnia resort finansów przeprowadził wśród gmin ankietę, sprawdzającą zainteresowanie przygotowywanymi zmianami. Ministerstwo pytało m.in., czy samorząd skorzystałby z możliwości sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych w szczegółowości dział, rozdział, kategorie (grupy) wydatków. 65 proc. odpowiadających wskazało, że skorzystałoby z takiej możliwości.

Pakiet trzech rozporządzeń trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wiceminister finansów, Tomasz Robaczyński podkreśla jednak, że to nie koniec prac zespołu ds. odbiurokratyzowania.

„To pierwsze nasze propozycje i nie zamierzamy na nich poprzestać. Jesteśmy w trakcie prac, które są po to, żeby z jednej strony zrezygnować z niepotrzebnych już obowiązków, a z drugiej, żeby wspierać samorządy i pozwalać im pełniej niż dotychczas decydować o ich finansach, o szczegółowości sprawozdawczości, o zarządzaniu swoim długiem" – powiedział odpowiedzialny za współpracę z samorządami wiceminister finansów Tomasz Robaczyński. „Za chwilę będziemy podejmować nowe działania” – dodał.

W skład powołanego w marcu zespołu oprócz urzędników MF wchodzą także przedstawiciele sześciu organizacji samorządowych: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. (Kto konkretnie? Czytaj: Skład zespołu)

aba/

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowy

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-11 17:58:41
skarbnik: Proponuję aby przed przekazaniem artykułu do druku oddać do weryfikacji skarbnikom. O czym piszecie :) nic się niestety nie zmniejsza poprzez grupowanie w ten lub inny sposób paragrafów. Ilość sprawozdań nie zmniesza się i dokumentów również. Skarbnicy dobrze o tym wiedzą w przeciwiestwie do ministerstwa finansów.
 
2018-06-11 11:50:08
Tomasz Wojtania: … o ile dobrze widzę projekt, to jest tam taki zapis:

Szczegółowość projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych, o której mowa w ust. 2 pkt 2, określa zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

…a czy nie jest to przypadkiem kompetencja organu stanowiącego?

Mylę się czy nie?

UOFP:

Art. 234. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:
1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;
3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

Pozdr TW
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25