facebook RSS # #

21.02.2019 19:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-19 23:23       aktualizacja: 2018-06-20 15:33       FINANSE
  A A A

Zmiany w art 243. Wskaźnik spłaty zadłużenia po nowemu

Zmiany w art 243. Wskaźnik spłaty zadłużenia po nowemu
Fot. PAP/R. Guz
Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia będzie liczony z danych z wykonania budżetu, a nie z planowania; limit spłaty zadłużenia będzie liczony z siedmiu lat – takie m.in. zmiany zakłada nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Ministerstwo Finansów opracowało nową wersję projektu.

Parabank nie pomoże

Jednym z celów projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących bezpieczeństwu finansowemu JST. MF proponuje, by przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia wliczane były również „te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu”.

Chodzi nie tylko o parabanki czy niestandardowe instrumenty finansowe, ale też o „umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu (…), w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu”.

Ujęcie takich zobowiązań w art. 243 ma wyeliminować możliwość obchodzenia wskaźnika zadłużenia. Zobowiązania te mają być objęte ograniczeniami takimi samymi jak tradycyjne kredyty i pożyczki, a samorządy przed ich zaciągnięciem będą zobowiązane do uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej.

MF chce ponadto objąć limitem spłaty zadłużenia wszystkie wydatki na obsługę długu, a także wyłączyć wolne środki z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznej, aby JST nie zaciągały nadmiernych kredytów.

Majątek nie pomoże

Kolejna zmiana dotyczy wyeliminowania przy liczeniu wskaźnika zadłużenia dochodów ze sprzedaży majątku.

„Sprzedaż majątku to element, który może doraźnie poprawiać sytuację JST i zachęcać do pozbywania się majątku samorządowego tylko w celu poprawy wskaźnika. Dodatkowo sztuczne zawyżanie prognoz obniża realistyczność WPF. W związku z tym planowana sprzedaż majątku nie powinna być stałym elementem konstrukcyjnym wzoru limitującego spłatę długu JST” – uzasadnia resort.

Projekt ustawy przewiduje jednak, że wykonane dochody ze sprzedaży majątku mogą być źródłem spłaty do wcześniejszej spłaty zobowiązań dłużnych.

Nowelizacja wydłuży do 7 lat okres, z którego liczony jest limit spłaty zadłużenia (prawa strona relacji). Resort chce w ten sposób ograniczyć incydentalne zdarzenia, które mogą wpływać na możliwości JST w zakresie spłaty zadłużenia. Ponadto wyliczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia będą oparte na danych z wykonania budżetu, a nie z planowania.

Będzie elastyczniej

Oprócz zmian uszczelniających system resort przygotował także propozycje, które mają uelastycznić gospodarkę finansową w samorządach. W art. 232 ustawy wprowadzono możliwość upoważnienia wójta przez organ stanowiący JST do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą. Upoważnienie to obejmuje także zmiany w ramach środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikające z rozstrzygniętych konkursów.

„Propozycja ta ma generalnie charakter fakultatywny a jej wykorzystanie jest uzależnione od aktualnych potrzeb i możliwości JST” – podkreśla MF.

Ponadto projektowane regulacje umożliwiają dokonanie restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie jeżeli samorząd nie ma odpowiedniej nadwyżki bieżącej z trzech ostatnich lat, to nie może dokonać spłaty zadłużenia, gdyż nie pozwala na to art. 243 ustawy. Samorząd może mieć jednak środki pochodzące np. ze zwrotu udzielonej pożyczki, które mógłby przeznaczyć na spłatę długów, dlatego MF chce to umożliwić.

„Proponowane regulacje mają zastosowanie tylko do wcześniejszej spłaty zadłużenia, a więc do spłaty przypadającej w latach wykraczających poza rok budżetowy, na który uchwalono budżet i tylko do spłaty następującej w roku budżetowym” – podkreśla MF. „Powyższe związane jest z koniecznością zachowania możliwości efektywnej weryfikacji realistyczności prognozy długu JST w kontekście obowiązującego limitu spłaty zadłużenia” - wskazuje.

Pod koniec maja projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez KWRiST z uwagą, aby również po 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku mogły być uwzględniane przy liczeniu wskaźnika zadłużenia.

Najnowsza wersja projektu w RCL - TUTAJ
.

aba/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-21 22:16:50
Sekretarz: Zgadzam sie całkowićie z ekonomistą. Taka sytuacja doprowadzi do tego że samorzady bedzie stać na remonty chodniczków ale nie inwestowanie. Dlaczego do 2025 roku dochody ze sprzedazy majątku mają byc wyłaczone? Wyłaczenie z reguły zrównowazenia udzetu wolnych środków doprowadzi do tego że wiele jednostek bedzie miało problemy.Traktuje sie samorządy jak jednostki, które nie umieja zarzadzać i trzeba je maksymalnie ograniczać. Dlaczego nie odbyto szerokich konsultacji i nie zapytano nas o zdanie bo mam wrażenie że w KWRiST nikogo z samorzadów nie było. Osobiście jestem za tym, aby nie było mozliwosci zaciagania kredytów w parabankach, ale żeby tak restrykcyjnie wszystko wliczać do wskaźnika zadłużenia to po prostu nieporozumienie. Samorządy, no może poza wyjatkami świetnie sobie radzą, są siła napędową rozwoju regionalnego ale widać że to nie jest mile widziane. Smutne to jest i szkoda, że traktuje sie nas tak przedmiotowo.
 
2018-06-20 15:03:41
Jarek: W obliczeniach powinno się brać tylko dochody wlasne i subwencje
 
2018-06-20 10:23:54
ekonomista: całkowite ubezwłasnowolnienie samorządów
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25