facebook RSS # #

21.02.2019 20:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-21 11:59       aktualizacja: 2018-06-21 23:37       FINANSE
  A A A

Wsteczny podatek. Samorządowcy: będą pozwy, jeśli przepisy ws. wiatraków wejdą z mocą wsteczną

Wsteczny podatek. Samorządowcy: będą pozwy, jeśli przepisy ws. wiatraków wejdą z mocą wsteczną
Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Część samorządowców zapowiada, że jeśli nowela ustawy zmniejszająca podatek od farm wiatrowych wejdzie w życie z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2018 roku, to pozwie Skarb Państwa. Chcą, by datę zmienił Senat.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii w czerwcu. Regulacja m.in. zmienia zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych. Obecnie przepisy pozwalają na obłożenie ich podatkiem od nieruchomości zarówno w części budowlanej, jak i technicznej turbiny, przy czym różne gminy w różny sposób interpretują przepisy.

W rezultacie w niektórych gminach podatek od farm wiatrowych jest wyższy, w innych niższy. Ustawa ujednolica przepisy w brzmieniu bardziej korzystnym dla właścicieli elektrowni - opodatkowana ma być tylko część budowlana. Zgodnie z tym, co uchwalił Sejm, przepisy noweli miałyby działać z mocą wsteczną - od 1 stycznia 2018 roku.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski wyjaśnia, że taka data wynika z unijnej procedury notyfikacji polskiego systemu wspierania rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.

Zmiana przepisów będzie miała wpływ na dochody samorządów. Związek Gmin Wiejskich RP alarmował w tej sprawie sejmową Komisję ds. Energii i Skarbu Państwa wskazując, że wejście przepisów w życie z mocą wsteczną jest bardzo "problematyczne" dla samorządów, które określiły swoje dochody w roku 2018 na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Związek wskazuje, że na podstawie tych dochodów zostały zaplanowane konkretne wydatki, najczęściej o charakterze inwestycyjnym, znajdujące odzwierciedlenie w wieloletnich prognozach finansowych. "Wpływają one także na określenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia gmin, mającego kapitalne znaczenie dla kondycji finansowej JST" - podnosił Związek.

Samorządowcy obawiają się też, że gdy przepisy wejdą w życie z mocą wsteczną podatnicy, czyli właściciele farm wiatrowych, mogą zgłaszać roszczenia w zakresie już zapłaconych podatków wraz odsetkami. ZGWRP wnosi zatem o zmianę wejścia w życie ustawy na 1 stycznia 2019 r. lub wprowadzenie rekompensat dla samorządów za należne, a utracone dochody.

Na problem zwracają też uwagę Biuro Legislacyjne Senatu i Kancelaria Prezydenta, a część wójtów i burmistrzów zapowiada pozwy przeciwko Skarbowi Państwa jeśli ustawa wejdzie w życie z mocą wsteczną.

"Wójtowie i burmistrzowie przesyłają do Prezydenta RP oraz Prokuratorii Generalnej RP informacje o zamiarze wytoczenia powództwa przeciwko Skarbowi Państwa. Wyjaśniają, że wsteczne działanie prawa, które zobliguje gminę do zwrotu podatnikom (właścicielom elektrowni wiatrowych) części nadpłaconego podatku od nieruchomości, oznaczać będzie zmniejszenie budżetu j.s.t., które nie mogło być wzięte pod uwagę w chwili planowania budżetu" - głosi pismo Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Biuro Legislacyjne Senatu podkreśla z kolei, że "niedziałanie prawa wstecz to jedna z najbardziej elementarnych zasad prawa". "Musimy pamiętać, że nie mamy tu do czynienia z podatkiem, który wpływa do Skarbu Państwa, ale jest podatkiem lokalnym i pogarsza sytuację finansową gminy" - mówił senacki legislator podczas posiedzenia senackich komisji: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska.

W jego opinii istnieją wątpliwości co do zgodności z konstytucją wprowadzenia tego przepisu z mocą wsteczną i zaproponował, by zmienić tę datę na 1 stycznia 2019 r. Senator Kazimierz Kleina (PO) zaproponował z kolei, by wprowadzić rekompensatę z budżetu państwa dla samorządów z tytułu utraconych dochodów.

Przeciwne przesuwaniu daty wejścia przepisu w życie jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Jak mówiła jego przedstawicielka Kamila Tarnacka, analizy Agencji Rynku Energii wskazują, że już teraz 70 proc. farm wiatrowych działa ze stratą, więc wprowadzenie dodatkowego roku wyższego opodatkowania spowoduje kłopoty i upadłość wielu z nich.

Wiceminister energii zapewnił, że resort podziela "pewne uwagi samorządów", ale zauważył, że konsultacje ustawy zostały "solidnie przeprowadzone" i gminy w ubiegłym roku były powiadamiane, że może się pojawić nowe rozwiązanie podatkowe. "Nie może żadna z gmin powiedzieć, że ta informacja do niej nie dotarła" - mówił Tobiszowski podczas posiedzenia senackich komisji. 

Tobiszowski tłumaczył, że celem przygotowanej przez rząd ustawy jest zapewnienie pełnej zgodności przepisów o odnawialnych źródłach energii z przepisami o pomocy publicznej i strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacji, że zapewni wejście tych przepisów w życie nie później niż 1 stycznia 2018 r. Wiceminister zapewnił, że rząd prowadzi też w tej sprawie dialog z Kancelarią Prezydenta.

"Cokolwiek zrobimy na pewno nie usatysfakcjonujemy wszystkich" - stwierdził Tobiszowski.

Jak rozstrzygnąć ten problem Senat zdecyduje 27 czerwca.
 
js/woj/
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-15 22:38:50
Wymiwrowiec: Podatek naliczyć trzeba zgodnie z obowiązującym prawem coraz częściej zastanawiam się w jaką stronę to prawo idzie, gdzie zasada prawo nie działa wstecz? Przerabiałam już podobną sprawę spółki telekomunikacyjnej, zmieniono ustawę prawo budowlane w trakcie roku, problem został rozwiązany zgodnie z prawem a też boleśnie dla budżetów gmin.
 
2018-06-28 08:01:54
skarbnik gminy: Pan Minister Tobiszewski kłamie. Ministerstwo Energii w uzasadnieniu do ustawy napisało: „Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie bezpośrednio powodować konieczności poniesienia wydatków z budżetu państwa ani budżetu jednostek samorządu terytorialnego; Przedkładana regulacja nie nakłada ani na jednostki samorządu terytorialnego, ani na budżet państwa dodatkowych zobowiązań finansowych, jednakże dodatkowe możliwości rozwoju gospodarczego i aktywizacji lokalnych społeczności może przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia dochodów do budżetu państwa z tytułu nowych inwestycji”.
Ministerstwo nie wie (?), że zgodnie z treścią art. 50 ustawy o finansach publicznych, przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw oraz akty prawne, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, zawierają w uzasadnieniu określenie wysokości tych skutków, wskazanie źródeł ich sfinansowania i opis celów nowych zadań i mierników określających stopień realizacji celów.
Nie ma żadnej analizy własnej przeprowadzonej przez ME. Zainteresowanych odsyła dodanych źródłowych zamieszczonych na stronie internetowej Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, którego członkami są główni gracze tej branży.
Niech minister opublikuje treść pisma jakie wysłano do gmin w celu konsultacji.
Nie wierzyłam że w Polsce można kupić ustawę za kilka milionów. Teraz wierzę, niestety.
 
2018-06-22 14:47:17
Głos anty: Gdy samorządy i właściciele farm wiatrowych mówili w 2016 roku, że wprowadzane przepisy zmienią opodatkowanie farm wiatrowych, to rząd i ministrowie nie słuchali, a teraz przerzucają odpowiedzialność na samorządy. Niech pan minister pokaże pisma zawiadamiające samorządy o zmianie opodatkowania i niech kłamstw nie opowiada. Niech redakcja poprosi o kopię informacji, o której mówił minister. Od ręki powinni dać, tylko, że pewnie odpowiedzą, że muszą poszukać (czytaj napisać). CBA powinno się temu przyjrzeć.
 
2018-06-22 12:45:12
skarbniczka: Bardzo proszę by Pan Wiceminister energii podał datę
kiedy gminy otrzymały informację,że mogą pojawić się nowe
rozwiązania podatkowe.Minister Finansów nigdy nic takiego nie powiedział i Minister Energii również.Wszyscy mówili, że należy stosować obowiązujące przepisy i nic więcej.
Nasza gmina nic nie otrzymała ani nigdzie nie spotkaliśmy
się z taką sugestią.
 
2018-06-22 08:01:28
om: To jeszcze nic. "Wiatraki" twierdzą, że nawet przy obecnej ustawie powinny płacić niskie podatki. Sprawa jest obecnie w NSA, który podjął decyzję o przygotowaniu w tej sprawie uchwały w poszerzonym składzie 7 sędziów. Jeśli uchwała będzie po myśli "wiatraków" to niezależnie od nowej ustawy, gminy będą oddawać podatki za 2018 i 2017r.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25