facebook RSS # #

21.02.2019 19:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-26 14:52       aktualizacja: 2018-06-26 21:47       FINANSE
  A A A

Samorządy i PFRON. Rząd zmienia rozporządzenie - większe dofinansowanie aktywizacji niepełnosprawnych

Samorządy i PFRON. Rząd zmienia rozporządzenie - większe dofinansowanie aktywizacji niepełnosprawnych
PAP/ M.Bielecki
Będzie większe dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych w zakładach aktywności zawodowej oraz pobytu w warsztatach terapii zajęciowej. Rząd znowelizował rozporządzenie zmieniające algorytm przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że dotychczasowa kwota dofinansowania kosztów pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, jak i pobytu w zakładzie aktywności zawodowej, nie pokrywa wszystkich kosztów tej działalności. Według resortu zwiększenie dofinansowania jest niezbędne, by warsztaty terapii i zakłady aktywizacji mogły prawidłowo działać i rozwijać swoją działalność.

I tak - dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wzrośnie od 1 lipca 2018 r. do 16 596 zł. W latach kolejnych ma wynosić: 17 796 zł - w 2019 r, w 2020 r. i latach następnych – 18 996 zł. Obecnie jest to 15 996 zł.

Z kolei dofinansowanie rocznego pobytu niepełnosprawnego pracownika (ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) w zakładzie aktywności zawodowej wzrośnie od 1 stycznia 2019 r. do 22 000 zł. Obecnie jest to 18 500 zł.

W rozporządzeniu zmieniono także sposób obliczania liczby osób niepełnosprawnych w województwie, na podstawie którego liczona jest wysokość środków przekazywanych samorządom wojewódzkim przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zgodnie ze wzorem algorytmu określonym w rozporządzeniu), a także  sposób ustalania maksymalnej kwoty zobowiązań do wypłaty z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej.
 
"Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządów wojewódzkich i powiatowych, które nie dysponują środkami w pełni pokrywającymi koszty tych zadań. Wprowadzona regulacja to zmieni, a w rezultacie umożliwi dalszy rozwój działalności warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej" - zapewniono w komunikacie po posiedzeniu rządu.

W ocenie skutków regulacji rozporządzenia podkreślono, że będzie miało ono wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego, które będą musiały zwiększyć wydatki własnych środków finansowych.

W OSR zapewniono jednocześnie, że projektowane rozwiązania będą finansowane w ramach wydatków PFRON zaplanowanych w planie finansowym Funduszu na dany rok, w ramach puli środków wyodrębnionej łącznie na zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie i powiatowe (przelewy redystrybucyjne). "Można jednak przyjąć, że zmianie może ulec struktura wydatków samorządu powiatowego i wojewódzkiego przeznaczonych na realizację zadań w ramach otrzymanych środków Funduszu" - zaznaczono.

Zgodnie ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wynosi 90 proc. tych kosztów, pozostałe 10 proc. finansuje samorząd powiatowy ze środków własnych.

Podobnie w przypadku kosztów działania zakładu aktywności zawodowej - maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 90 proc. kosztów; pozostałe 10 proc. - współfinansuje samorząd województwa.

W ocenie skutków regulacji założono, że w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian wydatki samorządów wojewódzkich wzrosną o ponad 24 mln zł, a powiatowych - 100.

Przy wyliczaniu skutków finansowych dla samorządu powiatowego uwzględniono kwotę dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w latach 2019-2028 oraz liczbę uczestników warsztatów terapii zajęciowej - w 2018 r. – 27 289 osób i każdego kolejnego roku zakładany wzrost o 600 osób. Zakładany wzrost liczby uczestników oszacowany został na podstawie średniej arytmetycznej wzrostu liczby uczestników w okresie od grudnia 2012 r. do grudnia 2017 r.

Przy wyliczaniu skutków finansowych dla samorządu wojewódzkiego uwzględniono kwotę dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej w latach 2019-2028 oraz liczbę pracowników zakładów aktywności zawodowej wg stanu na koniec grudnia 2017 r. – 4 473 osoby i każdego kolejnego roku zakładany wzrost o 338 osób.

Zakładany wzrost liczby pracowników oszacowany został na podstawie średniej arytmetycznej wzrostu liczby pracowników oraz wysokości kwoty środków przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w okresie od grudnia 2012 r. do grudnia 2017 r.

Jak podkreśla rząd, na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu niepełnosprawnego pracownika w zakładzie aktywności zawodowej i w warsztacie terapii zajęciowej wpływ ma kilka czynników, m.in. wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 2009 r. do 2018 r. kwota ta wzrosła o 824 zł) oraz wzrost cen zakupu towarów i usług.

js/woj/

 


 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25