facebook RSS # #

21.02.2019 20:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-27 15:52       aktualizacja: 2018-06-27 16:02       FINANSE
  A A A

Ostatni raz. Do końca czerwca czas na skonsolidowany bilans za 2017 r.

Ostatni raz. Do końca czerwca czas na skonsolidowany bilans za 2017 r.
Fot. Fotolia
30 czerwca mija termin przekazania do RIO skonsolidowanego bilansu za 2017 r. – przypomina RIO w Opolu.

Jak wskazuje w komunikacie, do sporządzania skonsolidowanego bilansu za 2017 r. mają po raz ostatni zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 760).

Zgodnie z § 26 ust. 5 tego rozporządzenia Zarządy j.s.t. przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych skonsolidowane bilanse w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 570) w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.

Skonsolidowane bilanse mogą być przekazane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy jest on opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Źródło: RIO Opole

aba/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25