facebook RSS # #

21.02.2019 20:10

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-04 13:26       aktualizacja: 2018-07-05 15:57       FINANSE
  A A A

Dochody gmin. O 9,2 proc. nominalnie więcej niż rok wcześniej

Dochody gmin. O 9,2 proc. nominalnie więcej niż rok wcześniej
Fot. KR RIO
W 2017 r. dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły do poziomu 4 307 zł, czyli nominalnie o 9,2 proc. (realnie o 7,2 proc.). Jeszcze bardziej, bo o ponad 10 proc. wzrosły dochody gmin z tytułu udziału w PIT i CIT. Z analiz RIO wynika, że największy wzrost dochodów odnotowano w gminach wiejskich.

Z danych zebranych przez regionalne izby obrachunkowe wynika, że ubiegły rok był wyjątkowo udany jeśli chodzi o dochody gmin. W 2017 r. dochody ogółem gmin wzrosły o 9,2 proc., dochody bieżące o 8,6 proc., a dochody majątkowe o 23,3 proc.

W 2017 r. największy wzrost dochodów per capita odnotowały gminy wiejskie - 9,6 proc. (o 391 zł), następnie gminy miejsko-wiejskie - 9,3 proc. (o 360 zł) i gminy miejskie - 8,4 proc. (o 318 zł).

Odsetek gmin, w których wystąpił wzrost dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 94,2 proc. (rok wcześniej 93 proc.).

Największy udział we wzrostach dochodów gmin miały dotacje celowe (wzrost o 222 zł, tj. o 18,9 proc.), a w szczególności dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego „Rodzina 500+”, które zwiększyły się o 173 zł (34,2 proc.). Z kolei poziom dochodów własnych zwiększył się o 114 zł (6,5 proc.).

Autorzy opracowania zwrócili uwagę na zależność, zgodnie z którą im większa gmina tym dochody ogółem per capita, w tym dotacje i subwencje, maleją. Odwrotny trend występuje w przypadku dochodów własnych. Dochody z PIT i CIT

W ostatnim roku poprawiy sie też dochody gmin z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły one o 68 zł (10,1 proc.) i wyniosły 742 zł. W 2016 r. dochody z tytułu PIT i CIT gminy wykonały na poziomie 674 zł, przy wzroście o 8,4 proc.

Najwyższe dochody z tego tytułu uzyskały w 2017 r. gminy miejskie - 946 zł, gminy miejsko-wiejskie osiągnęły 747 zł, a wiejskie - 627 zł.


Dochody z pozostałych podatków i opłat w skali kraju wyniosły dla gmin (w przeliczeniu na mieszkańca) 858 zł (821 zł w 2016 r.) - wzrost o 4,5 proc., z tego w gminach miejskich - 923 zł, miejsko-wiejskich - 905 zł i wiejskich - 784 zł.

mp/
TAGI: FINANSE , PODATKI
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-05 08:00:21
om: Śmieszne. To jest co najwyżej obraz skali realizacji rządowych programów rozdawnictwa, a nie bogacenia się gmin.
Owszem, część gmin wiejskich faktycznie podniosła swoje dochody w 2017 i 2018r. Pobrały podatki od wiatraków i gruntów leśnych, nad którymi przebiegają linie wysokiego napięcia. Było to zgodne z prawem. Teraz prawo zmieniono. Już niebawem gminy będą te miliony zwracać.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25