facebook RSS # #

19.06.2019 09:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-21 12:54       aktualizacja: 2018-08-21 13:17       FINANSE
  A A A

Rekordowy sołecki. MSWiA: w tym roku fundusz sołecki jest realizowany w 71 proc. gmin

Rekordowy sołecki. MSWiA: w tym roku fundusz sołecki jest realizowany w 71 proc. gmin
Fot. PAP/W.Pacewicz
W tym roku fundusz sołecki jest realizowany w 71 proc. gmin - podało MSWiA. To rekordowy wynik w prawie 10-letniej historii tego narzędzia.

„W bieżącym roku fundusz sołecki jest realizowany w 71,31 proc. gmin w kraju, w których są sołectwa, tj. w 1551 gminach" - poinformował wiceszef MSWiA Krzysztof Kozłowski w odpowiedzi na poselską interpelację.

Zdaniem wiceministra „biorąc pod uwagę liczbę gmin, w których funkcjonuje fundusz, można stwierdzić, że jest on rozwiązaniem zgodnym z oczekiwaniami społeczności wiejskiej".

Kozłowski przypomniał, że w latach 2009-2013 około 55 proc. gmin, w których są sołectwa, tworzyło fundusz sołecki. Od 2014 r., tj. od czasu wprowadzenia „nowej" ustawy o funduszu sołeckim, w której m.in. zwiększono wysokość zwrotu części wydatków wykonanych przez gminę, liczba gmin które realizują fundusz sołecki rośnie.

Kozłowski poinformował też, że „obecnie nie jest planowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot".

      Źródło: MSWiA

Fundusz sołecki jest realizowany od 2009 r. i jest wykorzystywany głównie na terenach wiejskich. Decyzja dotycząca jego utworzenia pozostaje w gestii rad gmin. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta (art. 2 ust. 3 ustawy), natomiast uchwała o niewyrażeniu zgody ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta.

Jeżeli dana gmina podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego, to wszystkie sołectwa z terenu danej gminy mają możliwość jego realizacji.

Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego są częściowo zwracane z budżetu państwa. Obecnie wysokość zwrotu wynosi 20, 30 lub 40 proc. i zależy od zamożności danej gminy.

Według stanu na koniec czerwca 2018 roku w Polsce było 40 725 sołectw. Łącznie spośród  2478 gmin sołectwa posiada 2175 jednostek.

Czytaj także: Kbk w górę. Kwota bazowa kraju w 2019 r. wyniesie 4164,83 zł na mieszkańca

mp/       
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-22 10:14:29
samorządowiecjst: Na 2019 rok niezbędne okazało się zastosowanie mechanizmu korygującego- jak co roku! (zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim), które skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (zwrot w 2019 r.) dla poszczególnych grup gmin:
• z 40% do 28,567% - dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju,
• z 30% do 21,425 % - dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju,
• z 20% do 14,283% - dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego Kbk w skali kraju.
 
2018-08-22 10:06:52
skarbnik: O jakim wzroście Państwo piszecie! Pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2017 roku wdrożono mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wysokości zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego i tak: z 40 % do 28,567 %, z 30% do 21,425% i z 20% do 14,283%. Można przeczytać na stronie BIP Ministerstwa.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25