facebook RSS # #

19.06.2019 12:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-25 13:50       aktualizacja: 2018-09-26 16:20       FINANSE
  A A A

Ile dla samorządów. Samorządy w budżecie państwa na 2019 r.

Ile dla samorządów. Samorządy w budżecie państwa na 2019 r.
Fot. PAP/P.Supernak
Rząd przyjął we wtorek projekt budżetu na 2019 r. Zaplanowano w nim ponad 60,7 mld zł z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z czego 45,9 mld ma stanowić część oświatowa.

"Jest to bardzo dobry budżet, jest to budżet, który bardzo wpasowuje się w naszą politykę społeczną z jednej strony, a z drugiej strony w politykę rozwojową, inwestycyjną" - powiedział na wtorkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Dodał przy tym, że deficyt budżetowy jest w ryzach i od kilku lat Polska mieści się bardzo dobrze we wszystkich regułach unijnych. Szef rządu dodał, że cieszy go to, iż w tym budżecie udało się wykroić "spory kawałek na realizację bardzo ważnego projektu dla gmin, dla powiatów, to jest projekt dróg lokalnych", ale także środki na współfinansowanie wielu dróg ekspresowych, a także na termomodernizację. 

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego wyniesie 60.773.082 tys. zł, czyli o 7,7 proc. więcej niż w poprzednim roku.  

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego składa się z:
- części oświatowej dla gmin, powiatów i województw,
- części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw,
- części równoważącej dla gmin i powiatów,
- części regionalnej dla województw.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Projekt budżetu zakłada, że część oświatowa subwencji ogólnej dla JST wyniesie 45.909.369 tys. zł, a więc o 6,6 proc. więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2018.

W kwocie na rok 2019 zostały uwzględnione m.in. skutki wzrostu od 1 stycznia 2019 r. o 5 proc. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy, skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez JST od 1 kwietnia 2018 r., a także skutki finansowe zmiany liczby 47 etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez JST w 2019 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2019 r. w wysokości 8.190.531 tys. zł jest wyższa o 9,3 proc. od kwoty tej części subwencji zaplanowanej na 2018 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana na 2019 r. w kwocie 2.342.625 tys. zł, jest o 12,6 proc. wyższa od kwoty zaplanowanej na 2018 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw


Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana na 2019 r. w kwocie 1.392.732 tys. zł, jest o 18,2% wyższa od kwoty zaplanowanej na 2018 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 r. została zaplanowana w wysokości 699.991 tys. zł, tj. na poziomie o 14,0% wyższym od zaplanowanego na 2018 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2019 r. została zaplanowana w wysokości 1.383.965 tys. zł, tj. o 8,8 proc. wyższej niż zaplanowana na 2018 r.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2019 r. została zaplanowana w wysokości 509.370 tys. zł, tj. o 35,3 proc. wyższej niż zaplanowano na 2018 r.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana na 2019 r. w wysokości 8.500 tys. zł, tj. o 50,0 proc. niższej niż zaplanowano na 2018 r. Kwota części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin wynika z ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1840, z późn. zm.).

Ta część subwencji dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Zmniejszenie kwoty zaplanowanej na 2019 r. z przeznaczeniem na część rekompensującą subwencji ogólnej wynika ze zmniejszenia ubytku dochodów gmin w związku z częściowym wygaśnięciem zmienionych zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych, na podstawie których grunty, budowle i budynki były zwolnione z podatku od nieruchomości.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego


W części 82 budżetu państwa zaplanowano na 2019 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 335.999 tys. zł, tj. w tej samej wysokości co środki zaplanowane na ten cel na 2018 r.

Środki tej rezerwy przeznaczone będą na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu, a także na remont, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2019 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie ich zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w wysokości 42.645.825 tys. zł, z tego na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano 42.572.062 tys. zł, a zadań majątkowych 73.763 tys. zł.

W powyższej kwocie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego nie są ujęte dotacje na współfinansowanie oraz finansowanie (wydatki podlegające refundacji) programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także w rezerwach celowych. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są przez ministrów, wojewodów oraz innych dysponentów części budżetowych.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane będą w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 22 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania: rodziny, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, transportu i łączności. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 41.500.641 tys. zł, co stanowi 97,3 proc. łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

mp/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-09-27 07:41:57
Karol: A kiedy pojawią się wreszcie długo wyczekiwane wpływy z udziałów w VAT ? Bez zmiany ustawy o dochodach jst samorządy czeka likwidacja. Stare zasady należy zmienić, a nie je w nieskończoność przedłużać. Dostosować prawo do nowej rzeczywistości a nie opierać dochody samorządów na anachronicznej ustawie sprzed 15 lat
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25