facebook RSS # #

21.07.2019 18:10

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-29 14:41       aktualizacja: 2018-11-29 14:44       FINANSE
  A A A

Kondycja gmin. Obraz sytuacji finansowej zachodniopomorskich samorządów

Kondycja gmin. Obraz sytuacji finansowej zachodniopomorskich samorządów
Fot.PAP/P.Supernak
Wojewoda zachodniopomorski i prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie podpisali porozumienie, na mocy którego corocznie publikowane będzie zestawienie informacji finansowej, w jakiej znajdują się jednostki samorządu terytorialnego.

"Dzięki temu zestawieniu uzyskamy syntetyczny obraz informacji opartej na obiektywnych wskaźnikach" - powiedział wojewoda Tomasz Hinc. "To pokaże, jak wygląda stan finansów danej gminy w porównaniu do innych, o podobnych uwarunkowaniach. Chcemy w ten sposób podnieść kulturę finansową gmin oraz zadbać o przejrzystość i czytelność danych dotyczących finansów publicznych" - dodał.

Hinc powiedział, że informacja o stanie finansów pozwoli samorządowcom podejmować w razie potrzeby działania zaradcze. "Naszym celem jest niedopuszczenie do takiej sytuacji, w jakiej znalazły się Ostrowice i likwidacja jakiejkolwiek kolejnej gminy na terenie Pomorza Zachodniego" - dodał.

Zestawienia, ze względu na odmienną specyfikę poszczególnych stopni JST, przedstawiane są w podziale na gminy wiejskie, miejsko - wiejskie, miejskie oraz powiaty ziemskie. Podawane są m.in. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.

Jak podał prezes RIO w Szczecinie Bogusław Staszewski, na Pomorzu Zachodnim siedem gmin wdrożyło plan naprawczy dla swoich finansów i uzyskały pożyczkę z budżetu państwa. Chodzi o Rewal, Recz, Biały Bór, gminę wiejską Białogard, Kamień Pomorski, Brojce, Rąbino i gminę Grzmiąca. Pozytywnie plan naprawczy zaopiniowano także w gminie Maszewo, co również pozwoli wystąpić o pożyczkę.

Zestawienie informacji za 2017 r. dostępne już jest na stronach internetowych zachodniopomorskiego urzędu wojewódzkiego. Kolejne za 2018 r. będzie opublikowane na stronach urzędu do końca kwietnia 2019 r.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-11-30 08:34:36
Fan: Rzad i ustawodawstwa sami wpakowali gminy w kłopoty, a teraz udają troskę o ich finanse. Niech lepiej przestana grzebać w przepisach, które bezpośredni uderzają w gminy. Niech doszacują koszty oświaty i zwiększa na nią subwencje,. Niech nie zmieniają reguł gry w trakcie roku z mocą od 1 stycznia. Niech refundują ubytek we wpływach z podatku od nieruchomości i rolnym za kolejne wyłączenia i ulgi. Niech nie ciągną kasy z budżetów gmin na Krajową Izbę Rolniczą, niech pozwolą rozwiązać w 31 grudnia rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Niech nie zmuszają gmin na tworzenie w budżecie rezerwy na poręczenia dla towarzystw budownictwa społecznego, bo tym samym w małych miejscowościach zabili te dobrą inicjatywę. Niech, niech, niech. A potem mogą sobie nas pilnować, rozliczać, wieszać albo zamykać do więzienia.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25