facebook RSS # #

21.07.2019 18:12

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-04 15:30       aktualizacja: 2018-12-04 15:30       FINANSE
  A A A

Finanse JST. Raport: wzrasta zadłużenie JST, ale samorządy "płynne i wypłacalne"

Finanse JST. Raport: wzrasta zadłużenie JST, ale samorządy
Fot.Fotolia
Dochody bieżące JST wzrosły ze 163 mld zł w 2013 r. do 223 mld w tym roku, a zadłużenie - z poziomu 69,19 do 82,86 mld zł - wynika z raportu na temat stanu finansów samorządu terytorialnego w Polsce, jaki zaprezentowano we wtorek podczas Forum Bankowo-Samorządowego w Warszawie.

Wyliczone przez autorów raportu (INC Rating) na podstawie planów finansowych zadłużenie ogółem wszystkich JST w samym roku 2018 wyniesie 82,86 mld zł, w porównaniu z 68,93 mld zł w roku poprzednim.

Natomiast zadłużenie wyliczone po trzech kwartałach tego roku na podstawie sprawozdań JST wynosi 68 mld 332 mln zł i - jak podał wiceszef Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów Mirosław Stańczyk - jest wyższe od zadłużenia z roku 2017 o 3,3 proc.

Jednocześnie - jak wskazał Stańczyk - po trzech kwartałach 2018 r. nadwyżka budżetowa samorządów wynosi ponad 11 mld zł. Dochody ogółem, jak i dochody własne, po trzech kwartałach są wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r. Dochody własne wzrosły o 9,7 proc., dochody ogółem o 9,3 proc. Wydatki wzrosły z kolei o 12,3 proc.

"Liczby zdają się wskazywać na pozytywny przebieg realizacji budżetu. Jeśli samorządy po trzech kwartałach osiągnęły nadwyżkę budżetową, spodziewamy się dobrego wyniku na koniec roku" - mówił podczas Forum Stańczyk. Podkreślił jednocześnie, że ma świadomość, iż wynik samorządów kształtuje się dopiero w czwartym kwartale roku i dopiero wówczas możliwe będą szczegółowe oceny.

Stańczyk zauważył, że monitoring zadłużenia JST wskazuje, że na niskim poziomie jest zadłużenie samorządów związane z realizacją programów unijnych - po trzech kwartałach 2018 wynosi ono 4 mld 105 mln zł i jest to 6 proc. zadłużenia JST ogółem.

O tym, że samorządy są "płynne i wypłacalne" zapewniali też autorzy raportu.  Jak wynika z publikacji, bazą dochodów JST są: subwencje ogólne z budżetu państwa, podatek PIT i podatek od nieruchomości. Same subwencje i podatek od osób fizycznych w latach 2006-2018 stanowiły 44,7 proc. średnich dochodów JST.

Z kolei najważniejszymi pozycjami w wydatkach samorządów są: oświata i wychowanie oraz transport i łączność - które to pozycje w latach 2006-2018 stanowiły 44,9 proc. średnich wydatków JST.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że problemem cały czas jest to, że subwencja oświatowa pokrywa niecałe 60 proc. wydatków na oświatę. "Zapewnienie finansowania oświaty stanowi więc znaczące wyzwanie, szczególnie biorąc pod uwagę, że dział budżetowy "801 - Oświata" jest najważniejszą kategorią wydatków dla większości samorządów" - czytamy w raporcie.

Z publikacji wynika, że od 2013 r. poprawiają się warunki spłaty zobowiązań przez jednostki wszystkich szczebli samorządu. W 2013 r. przeciętny okres spłaty zobowiązań, przy założeniu, że samorządy przeznaczą na ten cel całą nadwyżkę operacyjną, wynosił 4,8 roku. W 2017 r. wartość tego wskaźnika spadła do rekordowo niskiego poziomu 3,25. Z kolei w 2018 r. wskaźnik ten ma wzrosnąć do rekordowego poziomu 6,85; powodem ma być przyspieszenie realizacji wydatków współfinansowanych ze środków unijnych.

Natomiast, biorąc pod uwagę koszt obsługi zadłużenia, najlepiej wypadają jednostki położone na terenie województw łódzkiego (3,21 proc.) oraz śląskiego (3,41 proc.). Najwyższy koszt obsługi długu mają samorządy w województwach: lubuskim (3,97 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (3,90 proc.). Jak wskazują autorzy raportu, "wysokość odsetek od kredytów, płaconych przez samorządy, jest odzwierciedleniem ich kondycji finansowej".

Choć autorzy raportu podkreślają płynność finansową JST, to zauważają jednocześnie, że wiele samorządów zbliża się do momentu kiedy będzie miała problem z zaciąganiem nowych zobowiązań. "Z perspektywy sektora bankowego konieczna może być zmiana harmonogramów spłat standardowo oferowanych dla JST, ze średnio 8-12 letnich na 15-20 letnie" - wskazano w raporcie.

Dane z raportu pochodzą ze sprawozdań finansowych JST za lata 2013-2017. Dane dot. roku 2018 oparte są na planach budżetowych.

js/

TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25