facebook RSS # #

21.07.2019 18:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-31 14:56       aktualizacja: 2019-01-02 15:36       FINANSE
  A A A

Spada zadłużenie. GUS: Wyższe dochody i mniejsze długi samorządów w 2017 r.

Spada zadłużenie. GUS: Wyższe dochody i mniejsze długi samorządów w 2017 r.
Fot.PAP/P.Supernak
W 2017 roku dochody ogółem budżetów JST wyniosły 229 mld 878,7 mln zł i były wyższe o 7,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim - wynika z opublikowanego właśnie przez GUS raportu Gospodarka finansowa JST 2017. Wydatki ogółem wyniosły 230 mld 166,3 mln zł, więc JST zakończyły rok deficytem budżetowym w kwocie 287,6 mln zł. Blisko 96 proc. JST było na koniec 2017 roku zadłużonych, łącznie na blisko 69 mld zł.

Jak wynika z raportu, nadwyżka budżetowa wystąpiła w 1 376 (49 proc.) JST, a deficyt - w pozostałych 1 432. To gorzej niż rok wcześniej, kiedy to nadwyżkę osiągnęło 80 proc. samorządów. Z dotacji samorządy uzyskały w 2017 roku 62 mld 352,7 mln zł. Dotacje celowe wyniosły 54 mld 147 mln zł, zaś dotacje przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 8 mld 205,7 mln zł.

Zobowiązania ogółem JST w końcu 2017 roku osiągnęły kwotę 68 mld 926,1 mln zł, co oznacza spadek w ciągu roku o 0,1 proc. Wskaźnik zadłużenia, liczony jako relacja zobowiązań do zrealizowanych dochodów ogółem, dla wszystkich JST wyniósł 30 proc. (spadek o 2,3 p. proc. w porównaniu do roku poprzedniego). GUS odnotowuje, że proces obniżania się poziomu długu w ujęciu nominalnym notowany jest od 2014 r. W stosunku do 2016 roku spadek zadłużenia odnotowano w miastach na prawach powiatu oraz w województwach, a wzrost zadłużenia nastąpił w gminach oraz powiatach. Najwyższy spadek zadłużenia, o 10 proc., nastąpił w województwach, natomiast najwyższy wzrost w gminach – o 4,1 proc. Najwyższa kwota zobowiązań wystąpiła w budżetach miast na prawach powiatu i wyniosła 32 mld 367,3 mln zł, natomiast najniższe zobowiązania, w kwocie 5 mld 628,4 mln zł odnotowano dla powiatów.

W 2017 r. zadłużonych było 2 694 JST (spośród 2 808), tj. 95,9 proc. W przypadku ponad 90 proc. samorządów zadłużenie nie przekraczało 40 proc. dochodów. Regionalne Izby Obrachunkowe wezwały 7 JST do opracowania programu postępowania naprawczego, a 5 jednostek opracowało taki program. W 2017 roku 26 gmin oraz 8 powiatów nie spełniało relacji określonej indywidualnym wskaźnikiem
zadłużenia, określonym ustawą o finansach publicznych.

144 gminy nie miały na koniec 2017 roku żadnego długu. To 3,2 proc. wszystkich. W pozostałych 2 334 gminach zobowiązania ogółem wyniosły 24 mld 838,2 mln zł i wzrosły o 4,1 proc. w porównaniu do 2016 r. Niemal wszystkie gminne długi to efekt kredytów i pożyczek.

Zadłużone były wszystkie 66 miasta na prawach powiatu, łącznie na 32 mld 367,3 mln zł. W porównaniu do 2016 roku dług zmniejszył się o 1,4 proc. GUS odnotował też poprawę wskaźnika zadłużenia liczonego jako relacja zobowiązań do dochodów ogółem - z 44,1 proc. do 41,2 proc.

307 powiatów (na 314 ogółem) miało na koniec 2017 roku długi. Wynosiły one 5 mld 628,4 mln zł i wzrosły przez rok o 1,1 proc. Relacja zobowiązań ogółem do dochodów powiatów wyniosła 22,2 proc. (spadek o 1,0 p. proc. w stosunku do 2016 roku).

Zobowiązania wystąpiły we wszystkich województwach; na koniec 2017 roku wyniosły łącznie 6 mld 092,2 mln zł. To o 10 proc. mniej niż w roku poprzednim. Średni wskaźnik zadłużenia wyniósł 41,2 proc., przy czym w czterech regionach - warmińsko-mazurskim, lubelskim, śląskim i dolnośląskim - przekraczał 60 proc., natomiast w woj. podlaskim wynosił jedynie 7,12 proc.

woj/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25