facebook RSS # #

21.07.2019 18:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-02 14:54       aktualizacja: 2019-01-03 14:14       FINANSE
  A A A

Budżety obywateli. Samorządowcy alarmują: znowelizowane przepisy narzucają szereg niekorzystnych rozwiązań

Budżety obywateli. Samorządowcy alarmują: znowelizowane przepisy narzucają szereg niekorzystnych rozwiązań
Fot. PAP/M.Bielecki
Przywrócenia dotychczasowych ram instytucji budżetu obywatelskiego - domaga się Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Samorządowcy alarmują, że znowelizowane przed rokiem przepisy, które znajdą po raz pierwszy zastosowanie w zbliżającej się edycji budżetu narzucają odgórnie szereg niekorzystnych rozwiązań.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego przyjęło stanowisko, w którym domaga się niezwłocznej nowelizacji przepisów „tak, aby przywrócić dotychczasowe ramy instytucji budżetu obywatelskiego przy poszanowaniu wypracowanych dotychczas praktyk".

Samorządowcy przypominają, że niekorzystne zmiany w tej dziedzinie wprowadziła obowiązująca od 31 stycznia 2018 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 130).

ZGWL zwraca uwagę, że dotychczas budżet obywatelski stanowił szczególnego rodzaju konsultacje społeczne realizowane w sposób wybrany przez daną jednostkę i dostosowany do jej potrzeb i możliwości. W praktyce polegały one na konsultowaniu wydatków budżetowych, przeprowadzaniu ankiet; czy nawet na glosowaniach zbliżonych do referendum lokalnego.

Według Zrzeszenia nowe przepisy pozbawiły samorząd swobody wyboru sposobu przeprowadzania konsultacji nakładając na gminy obowiązek realizowania idei budżetu obywatelskiego poprzez obowiązkowe głosowania bezpośrednie. „W ten sposób wykluczono możliwość ankietyzacji i innych form klasycznego konsultowania poszczególnych rozwiązań" - podkreślono w  stanowisku.

Zdaniem samorządowców "to narzucanie jedynego słusznego rozwiązania realizacji budżetu obywatelskiego i lekceważenie dotychczasowej ukształtowanej i sprawdzone w gminach dobrze funkcjonujące praktyki".

ZGWL zwraca też uwagę, że nowelizacja niefortunnie zdefiniowała krąg podmiotów, które mogą brać udział w głosowaniu nad budżetem obywatelskim, wskazując, że są nimi wszyscy mieszkańcy  gminy. Według samorządowców szeroka definicja osób uprawnionych do glosowania spowodowała, że w procesie konsultacji może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy niezależnie od tego, czy posiada czynne prawo wyborcze, a nawet niezależnie od wieku, co powoduje, że nad budżetem obywatelskim mogą głosować nie tylko osoby niepełnoletnie, ale również dzieci w każdym wieku niezależnie od tego, czy są w stanie wyrazić swoją wolę, co rodzi obawę, że decyzje w ich imieniu mogą być podejmowane de facto przez ich rodziców lub opiekunów.

Obawy samorządów budzi też przepis umożliwiający dzielenie środków wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych.

W ocenie ZGWL rozwiązanie to nie uwzględnia panujących w gminach realiów. Według samorządów nowy system nie pozwala na tworzenie puli w gminach, która nie są podzielone na jednostki pomocnicze. Ponadto nie przewidziano możliwości tworzenia puli tematycznych, takich jak oświatowe, senioralne, czy związane z ochroną środowiska i terenami zielonymi, co w przeszłości było szeroko stosowanym rozwiązaniem.

Zgodnie z ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału  obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, budżet obywatelski  jest szczególną formą konsultacji społecznych. W jego ramach mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy, a zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy.

Zgodnie z nowelizacją w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego będzie w 2019 r. obowiązkowe. Wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.    

mp/
TAGI: FINANSE , MIASTO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-01-03 12:13:13
Kazimierz: Czego się boją włodarze gmin na czele z jego szefem, który boi się takiego budżetu? Mieszkańców, opiekunów prawnych dzieci którzy widzą swoje małe potrzeby a nie zdają się na układ wójt radni jako wszystko wiedzący. W części sołectw istnieje fundusz sołecki, którym zarządzają mieszkańcy i proszę zobaczyć jak profesjonalnie i oszczędnie nim gospodarują. Czy aby Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego a właściwie zgromadzenie wójtów też tak racjonalnie gospodaruje ogromnym budżetem. Co z ich działalności mają mieszkańcy?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25