facebook RSS # #

21.07.2019 18:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-28 13:43       aktualizacja: 2019-01-29 15:22       FINANSE
  A A A

Zmiany w podatkach. RIO: Od lipca nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych

Zmiany w podatkach. RIO: Od lipca nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych
Fot. Fotolia
Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych m.in. w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - przypomina RIO.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przygotowała zestawienie ważnych dla samorządów zmian w podatkach i opłatach lokalnych, które wprowadziła ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).

Zmiany w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

Izba przypomina, że od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Jak informuje RIO wspomnianą ustawą zastąpiono - przewidziane obecnie dla rad gmin - upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Do tej pory rozporządzenia te jednak nie zostały opublikowane.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Izba wyjasnia, że "co do zasady zatem nie zajdzie konieczność, niejako, wymiany wszystkich złożonych już przez podatników formularzy".

Od lipca 2019 e-deklaracje dla podatku od nieruchomości


Jak informuje RIO, również od 1 lipca 2019 r. wprowadzona zostanie powszechna możliwość (a więc dla wszystkich podatników w Polsce) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Oznacz to, że wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

Wspomnianą na wstępie ustawą przyznano ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kompetencje do określenia, w stosownym rozporządzeniu, sposobu przesyłania informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje. Dotychczas o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy. Również i to rozporządzenie do tej pory nie zostało opublikowane.  

Zmiany w podatku od środków transportowych.

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona zostanie powszechna możliwość (a więc dla wszystkich podatników w Polsce) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji na podatek od środków transportowych. Zatem wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Dotychczas o możliwości składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy, przy czym kompetencje do określenia sposobu przesyłania deklaracji na ten podatek za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje należały (i nadal będą należeć) do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. określono nowy wzór formularza deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2436), obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.  

Opłata reklamowa
 

RIO informuje, że nie będzie jednolitego i powszechnego urzędowego wzoru deklaracji na opłatę reklamową, a wzory formularza deklaracji będą nadal określały rady gmin.

Natomiast od 1 lipca 2019 r. wprowadzona zostanie powszechna możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji na opłatę reklamową w gminach, które wprowadziły taką opłatę oraz które wprowadziły obowiązek składania takich deklaracji.

Zatem i w tym przypadku wybór sposobu złożenia deklaracji należeć będzie do podatnika.

Dotychczas o uprawnieniu do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy, przy czym radom gmin pozostawiono kompetencje do określenia sposobu przesyłania tych deklaracji i rodzaju podpisu elektronicznego, którym powinny być one opatrzone.

Zwrot podatku akcyzowego po nowemu

Wspomnianą na wstępie ustawą wprowadzono również od 1 stycznia 2019 r. zmiany do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a mianowicie dotychczasowe kody oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz CN 3824 90 91 zastąpiono nowymi kodami CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00.

Kolejną ustawą, a mianowicie ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2247), od 1 stycznia 2019 r.:  
- zwiększono limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych,  
- wprowadzono limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, dla którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji,  
- uregulowano sposób określenia limitu zużycia oleju napędowego w przypadku chowu lub hodowli bydła, przy czym producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego, w przypadku bydła, będzie musiał określić we wniosku o zwrot podatku średnią roczną liczbę DJP bydła w swoim gospodarstwie na podstawie wystawionego przez kierownika powiatowego biura ARiMR dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na koniec każdego miesiąca w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zwrot podatku).  

Ponadto w związku z wprowadzeniem możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego i wykorzystanego przy chowie lub hodowli bydła wprowadzono od 1 stycznia 2019 r. nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Ustalony on został rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466).

Na podst. RIO Lublin    

mp/
TAGI: FINANSE , PODATKI
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-01-28 15:35:09
AGA: Proszę o wyjaśnienie jak postępować z fakturami zakupu oleju napędowego wystawionymi od 01.01.2019 na których widnieje kod CN 2710 20 11. Ustawa nie zawiera takiego kodu.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25