facebook RSS # #

21.07.2019 18:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-05 12:55       aktualizacja: 2019-02-05 12:55       FINANSE
  A A A

Czas sprawozdań. RIO Przypomina o lutowych terminach sprawozdawczości

Czas sprawozdań. RIO Przypomina o lutowych terminach sprawozdawczości
Fot. PAP/D. Delmanowicz
Dwadzieścia formularzy sprawozdań muszą przygotować w lutym służby finansowe samorządów – przypomina Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.

Zarząd JST powinien pamiętać o sześciu lutowych terminach – przytaczamy je za opolską RIO.

11 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ.

15 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50.

17 lutego - termin złożenia przez j.s.t. do RIO sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok.

20 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO sprawozdań za 2018 rok w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
• rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;
• rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;
• rocznego sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-ST;
• rocznego sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu – Rb-PDP;
• kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;
• kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S;
• kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S.

22 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ miesięcznych sprawozdań za styczeń 2019 r.:
• z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;
• z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S.

25 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
• kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
• rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – Rb-UZ*;
• kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N;
• rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej – Rb-UN*

25 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO sprawozdań na formularzach dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):
• kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
• rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – Rb-UZ*;
• kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N;
• rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej – Rb-UN*.

*Jednostka nie sporządza sprawozdania Rb-UZ lub Rb-UN w przypadku, gdy nie posiada zobowiązań lub należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach.

Źródło: RIO Opole

aba/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25