facebook RSS # #

21.07.2019 18:08

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-08 12:13       aktualizacja: 2019-02-08 12:22       FINANSE
  A A A

Ważne upoważnienie. RIO: upoważnienia udzielone przez skarbnika nie wygasają po jego odwołaniu

Ważne upoważnienie. RIO: upoważnienia udzielone przez skarbnika nie wygasają po jego odwołaniu
Fot. Fotolia
Upoważnienia udzielone przez skarbnika nie wygasają po jego odwołaniu - uważa RIO w Szczecinie. Izba wskazuje jednak na lukę w przepisach.

W wyjaśnieniach udzielonych staroście łaskiemu RIO w Szczecinie zwróciła uwagę, że kwestia obowiązywania upoważnienia skarbnika do udzielania kontrasygnaty po jego odwołaniu nie została wprost uregulowana w przepisach. Brakuje też rozstrzygnięć w tym zakresie, „a poglądy prezentowane w piśmiennictwie (wliczając w to wyjaśnienia RIO i publikowane stanowiska jednostek samorządu terytorialnego) można uznać za rozbieżne".

W ocenie RIO w Szczecinie rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii zależy od charakteru, jaki zostanie przypisany analizowanemu upoważnieniu: cywilnoprawnego bądź administracyjnoprawnego.

Zdaniem Izby, zarówno wypowiedzi sądów, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, skłaniają do przyjęcia drugiego z alternatywnych rozwiązań. Dlatego szczecińska RIO „skłania się do stanowiska, iż analizowane upoważnienie nie wygasa po odwołaniu skarbnika".

Podstawę do tego stwarzają rozstrzygnięcia dotyczące istoty kontrasygnaty i roli skarbnika: w świetle orzecznictwa sądowego kontrasygnata nie jest oświadczeniem woli, lecz oświadczeniem wiedzy, skarbnik nie jest osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki samorządu terytorialnego ani do udzielenia upoważnienia do złożenia takiego oświadczenia, kontrasygnata - stanowiąc condicio iuris (warunek prawny) skuteczności czynności prawnej - jest swego rodzaju gwarancją terminowego wykonania zobowiązania i narzędziem dyscypliny budżetowej.

Izba wskazuje też na utrwaloną linię orzecznictwa, zgodnie z którą upoważnienia udzielone na podstawie art. 268a k.p.a. i odpowiadające mu po części przepisy samorządowych ustaw ustrojowych (tj. art. 39 ustawy o samorządzie gminnym, art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 46 ustawy o samorządzie województwa) na czas nieokreślony obowiązują do czasu ich odwołania przez piastuna organu (stanowiska), który ich udzielił bądź jego następcę, a więc niezależnie od zmiany personalnej na danym stanowisku.

RIO przywołuje także orzeczenie NSA z 17 kwietnia 2014 r, w którym sędziowie stwierdzili, że utrata mocy udzielonych upoważnień powodowałaby paraliż w funkcjonowaniu jednostki.

W sprawie kontrasygnaty wypowiedział się też Sąd Najwyższy (wyrok SN z dnia 19 października 2016 r., sygn. akt V CSK 716/15), który uznał, że kontrasygnaty wymagają nie tylko czynności dokonane przez organy jednostki samorządu terytorialnego, ale także przez pełnomocników, jakimi są kierownicy jednostek organizacyjnych działających w obrębie osobowości prawnej danej jednostki samorządu.

Zdaniem RIO w Szczecinie zasadna jest analogiczna ocena obowiązywania upoważnień udzielonych przez skarbnika jednostki do kontrasygnowania czynności, z którymi wiążą się skutki finansowe.

Według RIO powyższe rozwiązanie ma na celu zapobieżenie paraliżowi funkcjonowania jednostki do czasu powołania nowego skarbnika i nie może być wykorzystywane jako obejście przepisów prawa statuujących wymóg funkcjonowania w każdej jednostce samorządu terytorialnego skarbnika powołanego przez organ stanowiący danej jednostki.

mp/    
TAGI: FINANSE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-02-11 16:38:26
ela: Czyżby prawnik to prawnik z RIO ? Fakt ładnie broni ale tylko ładnie. Nie na urodzie bronienia to polega tylko na kasie w konsekwencji - zmarnowanej przez wątpliwej jakości włodarzy. Ile podatnicy musieli ciężko zarobionej kasy wyłuskać na marnej jakości tzw włodarzy? którzy w nosie maja Prawo!Pożyczka od skarbu państwa ? tak ale pod warunkiem że majatek tzw włodarzy i radnych do skarbu państwa. To jest SPRAWIEDLIWOŚĆ. I nie ma że nie wiedział że się nie zna. Za dużo u nas tych co się nie znali i do dziś nie odpowiadają.
 
2019-02-11 14:17:28
MALUTKI: a na którym Wydziale Prawa uczą na prawie administracyjnym (samorządowym), że Skarbnik to organ ? ;-)
 
2019-02-11 12:56:19
ela: Może i orzecznictwo jest bogate ale które i gdzie /czytajac je od ,,deski do deski'' wcale nie jest to takie jasne /? Natomiast idac tokiem rozumowania zgodności z RIO to może wystarczyło przyjać za zasadnie upowaznienia udzielone juz w średniowieczu lub chociaż przez Skarbka z Wieliczki.
Dobrego samopoczucia życzę, miłego dnia również i aby nie była to taka pomoc którejś Gminie jak ta opisywana poniżej.
 
2019-02-11 11:41:02
prawnik: Akurat tu się trzeba z RIO zgodzić. Orzecznictwo sadów w zakresie "niewygasania" upoważnień jest bogate. Stanowisko sądów opiera się na uznaniu, iż upoważnienie udzielane jest przez organ, tu: skarbnika, nie zaś jego piastuna. Oczywiscie wiele zalezy od sposobu sformułowania upoważnienia, bo jeśli znajduje się w nim zapis, że np.: udziela się na czas sprawowania funkcji, to oczywistym jest, ze upoważnienie wygasa.
 
2019-02-08 21:54:11
Adrian: Kolejne arcydzieło tego RIO - poprzednim była "legalizacja" zaciągania pożyczek z parabanków przez JST. Kompromitacja Pana Prezesa Staszewskiego i wszystkich Kolegiantów, którzy za tym głosowali.. Czytając uzasadnienie miałem nieodparte wrażenie, że najpierw powstała teoria a następnie na siłę próbowano znaleść jakiekolwiek orzeczenia sądowe, którymi można podeprzeć tą tezę.
 
2019-02-08 19:36:54
ela: Co wy tam ,,wąchacie'' w tym RIO ?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25