facebook RSS # #

16.02.2020 20:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-05 11:25       aktualizacja: 2019-07-05 11:49       FINANSE
  A A A

Szpitale topią JST. KR RIO: dalsze zadłużanie się szpitali może doprowadzić do niewypłacalności JST

Szpitale topią JST. KR RIO: dalsze zadłużanie się szpitali może doprowadzić do niewypłacalności JST
Fot. Fotolia
Dalsze zadłużanie się szpitali może doprowadzić do niewypłacalności samorządów – alarmuje Krajowa Rada RIO.   

W dorocznym sprawozdaniu z działalności, które trafiło niedawno m.in. do Sejmu Krajowa Rada RIO zaapelowała o wprowadzenie ograniczeń w dalszym zadłużaniu się SP ZOZ-ów. Zdaniem przedstawicieli izb może to doprowadzić do niewypłacalności oraz stanowić zagrożenie dla finansów jednostek samorządu terytorialnego, będących podmiotami tworzącymi (prowadzącymi) SP ZOZ-y oraz zadań realizowanych przez te jednostki. 

Według Krajowej Rady niezbędne jest wprowadzenie w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej obowiązku uzyskiwania zgody podmiotu tworzącego/prowadzącego na zaciągnięcie kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych. 

Z danych RIO wynika, że na koniec 2014 r., 2015 r. i 2016 r. skontrolowane przez RIO 52 SP ZOZ-y wykazywały ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę odpowiednio: 754 500 059,40 zł, 936 544 652,52 zł i 1 016 764 804,67 zł. Oznacza to, że dynamika zadłużenia ze wskazanego tytułu w okresie 2 lat wyniosła 134,8 proc. 

KR RIO zwróciła uwagę, że zaciąganie zobowiązań, w tym z tytułu kredytów i pożyczek, przez SP ZOZ nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym, inaczej niż ma to miejsce w przypadku jednostek samorządu terytorialnego. 

W tym zakresie szpitale obowiązują jedynie zasady ogólne wynikające z ustawy o finansach publicznych, nie wskazujące jednak konkretnych limitów w tym obszarze. 

Jako formę nadzoru podmiotu tworzącego nad stanem i strukturą zadłużenia SP ZOZ wprowadzono od dnia 1 lipca 2011 r. zapis art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej wskazujący, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. 

Zdaniem KR RIO nie zmieniło to jednak faktu, że podmiot tworzący nie otrzymał realnego wpływu na wysokość zaciąganych kredytów i pożyczek, a jedynie możliwość decydowania o zmianie wierzyciela już powstałych zobowiązań. 

Zgodnie z art. 61 ustawy o działalności leczniczej zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym likwidacja SP ZOZ-u może realnie wpłynąć na stan zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

mp/

TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25