facebook RSS # #

19.02.2020 11:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-27 15:40       aktualizacja: 2019-08-27 15:48       FINANSE
  A A A

Założenia budżetu. Rząd przyjął wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2020

Założenia budżetu. Rząd przyjął wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2020
Fot. Fotolia
Rząd przyjął we wtorek wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2020. Dokument nie przewiduje deficytu budżetu państwa. To pierwsza taka sytuacja od 1990 r.

Jak podkreslono w komunikacie po posiedzeniu, priorytetem rządu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego i realizacji działań dotyczących  polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej.
 
W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:

·         dochody – 429,5 mld zł,
·         wydatki – 429,5 mld zł,
·         brak deficytu budżetu państwa,
·         deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 0,3 proc. PKB.
 
Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

·         wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.),
·         średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.),
·         wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.),
·         wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,4 proc.).
 
Projekt budżetu na 2020 r. opracowano z uwzględnieniem spełnienia limitu wyznaczanego przez stabilizującą regułę wydatkową oraz kryteriów dotyczących wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego (3 proc. PKB) sektora instytucji rządowych i samorządowych.
 
Dochody

Na prognozowane dochody będzie miał wpływ m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany wzrost inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego.

Chodzi  również o działania związane ze zmniejszeniem podatku PIT. Do rozwiązań tych należą:
·         zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.),
·         obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 proc. (od października 2019 r.),
·         podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).
 
Wydatki

W ramach limitu wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych, rok do roku, planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa.

Założono m.in.:

·         finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego;
·         finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
·         realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.;
·         wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury;
·         realizację rządowego programu „Dobry start”, zakładającego wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 
w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym;
·         waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24 proc.;
·         zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do roku 2019;
·         wykonanie zadań dotyczących transportu: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym przez Fundusz Dróg Samorządowych;
·         realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości przez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
·         zwiększenie wydatków dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego;
·         finansowanie programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020;
·         realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów;
·         realizację programów wieloletnich dotyczących gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

mp/
 
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-08-28 17:05:08
Sunnyline: Do gościa. Chyba nie masz pojęcia o czym piszesz. Środki na edukację będą, tylko relatywnie niższe. Czy chodzi nam o to by nasze dzieci uczyć w coraz gorszych okolicznościach? Nie chodzi tu jedynie o pensje nauczycieli. Pamiętajmy o pracownikach niepedagogicznych. Pamiętajmy o wyposażeniu szkoły. No ale propaganda jest ważniejsza od rzeczywistości, to rzeczywiście przyszłość będzie, tylko że tragiczna. Ale kto się by tym martwił...
 
2019-08-28 12:49:35
gość: Dlaczego edukacja ma utonąć? Środki na edukację są, tylko sposób podziału szokuje. Polska ma jedno z najniższych pensum dla nauczycieli w Unii E. Liczy się dobro polityków i grup zawodowych a nie dzieci. Jest polityka brak logiki
 
2019-08-27 20:05:01
Sunnyline: Czyli edukacja musi utonąć... Chciało się strajkować? No to teraz macie pięknym za nadobne. Utonie zresztą cała budżetówka.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25