facebook RSS # #

11.12.2019 17:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-01 16:05       aktualizacja: 2019-10-01 11:07       FINANSE
  A A A

Terminy sprawozdań. RIO w Opolu przedstawiła terminarz sprawozdań w październiku 2019 r.

Terminy sprawozdań. RIO w Opolu przedstawiła terminarz sprawozdań w październiku 2019 r.
Fot. Fotolia
Najbliższe tygodnie to czas wytężonej pracy dla samorządowych skarbników. Tylko do końca października muszą przygotować dla RIO kilkanaście sprawozdań. Z kolei już 15 listopada mija ustawowy termin przedłożenia izbom projektów budżetów na przyszły rok.

Za RIO w Opolu publikujemy najbliższe terminy sprawozdań dla JST.   

14 października – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

- sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości);

14 października – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

- sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).

22 października – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

- sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;
- sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;
- sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;
- sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S;
- sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S;
- kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
- kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

28 października
  – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):

- kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
- kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

Sprawozdania można przekazać do RIO na kilka sposobów:

- w formie dokumentu i w formie elektronicznej:
wersję papierową należy przesłać na adres właściwej RIO, a wersję elektroniczną na adres e-mail Izby.

- wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego:
 przekazywanie wyłącznie w formie elektronicznej, jest możliwe tylko wtedy, gdy zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przekazane na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą;

Istnieje możliwość przekazania sprawozdań do RIO także poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby z wykorzystaniem Formularza przekazywania sprawozdań.

Na podst. RIO Opole

mp/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25