facebook RSS # #

11.12.2019 17:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-02 14:44       aktualizacja: 2019-10-02 14:45       FINANSE
  A A A

Rosną wydatki. Na wsparcie rodzin i pomoc społeczną JST wydały w 2018 r. ponad 57 mld zł

Rosną wydatki. Na wsparcie rodzin i pomoc społeczną JST wydały w 2018 r. ponad 57 mld zł
Fot.Fotolia
1500 zł - tyle przeciętnie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wydały w 2018 r. JST wszystkich kategorii (gmin, miast na prawach powiatu, powiatów i województw samorządowych) z tytułu wsparcia rodzin i pomocy społecznej. Łącznie samorządy wydały na te zadania - wraz ze środkami otrzymanymi z budżetu państwa - 57 mld 622 mln zł.

To o 1 mld 940 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Skalę wydatków JST w ramach działów klasyfikacji budżetowej: 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz855 Rodzina pokazuje najnowsza publikacja Głównego Urzędu Statystycznego "Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 r.".

Jak wyliczył GUS, udział wydatków z tych działów w całej strukturze wydatków budżetowych jednostek samorządowych stanowił 22,2 proc. (24,2 proc. w 2017 r.).

Na pomoc społeczną JST wypłaciły: 13 985 mln zł; na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 894 mln zł, a na wsparcie rodzin - 40 742 mln zł i było to więcej, niż w roku poprzednim odpowiednio o: 703 mln zł, 385 mln zł i o 851 mln zł.

Z tytułu wsparcia rodzin i pomocy społecznej - w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski - jednostki samorządowe wydały w 2018 r. przeciętnie 1 500 zł (w 2017 r.- 1 449 zł), przy czym w ramach działu Pomoc Społeczna wydatkowano średnio 364 zł, działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - średnio 75 zł, a działu Rodzina - 1 061 zł (w 2017 r. odpowiednio: 346 zł, 65 zł i 1 038 zł).

Jak podaje GUS, w porównaniu z poprzednim rokiem, nie zmienił się rozkład województw, w których na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodzin przeznaczono w przeliczeniu na 1 mieszkańca najwięcej środków. Były to nadal województwa północno-zachodniej, północnej i wschodniej Polski.

W województwie warmińsko-mazurskim wydatki zrealizowane w działach 852, 853 i 855 miały również największy udział w łącznych wydatkach budżetu (26,5 proc.). Udział wydatków w działach: 852, 853 i 855 w wydatkach ogółem jednostek samorządowych ilustruje poniższa mapa.

Z budżetów gmin w 2018 r. wydatkowano łącznie 34 592 mln zł (dział 852 - 6 311 mln zł, dział 853 - 316 mln zł, dział 855 - 27 965 mln zł). Ponad 75 proc. łącznej kwoty wydatków w tych trzech działach przekazano na realizację świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych. Wypłaty świadczenia wychowawczego wyniosły 16 715 mln zł, a świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 9 380 mln zł.

Analitycy GUS wskazują, że w 2018 r. odnotowano wyraźny wzrost wydatków gmin w ramach rozdziału „85504 Wspieranie rodziny", w którym oprócz wydatków związanych z pomocą rodzinom przeżywającym trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m. in. zatrudnienie asystentów rodziny), ujęte zostały również wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start", określanego jako świadczenie 300+.

Z budżetów miast na prawach powiatu wydatki w działach 852, 853 i 855 w 2018 r. wyniosły łącznie 16 524 mln zł (dział 852 - 4 704 mln zł, dział 853 - 711 mln zł, dział 855 - 11 109 mln zł). Na wypłaty świadczenia wychowawczego skierowano 5 793 mln zł, a na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 035 mln zł. Wyższe środki zaangażowano na finansowanie infrastruktury pomocy społecznej, czyli domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, żłobków i rodzin zastępczych.

Wydatki powiatów zrealizowane w 2018 r. w działach 852, 853 i 855 wyniosły 5 614 mln zł (dział 852 - 2 786 mln zł, dział 853 - 1 221 mln zł, dział 855 - 1 607 mln zł). Zgodnie z zadaniami tej kategorii jednostek samorządowych zostały one przeznaczone głównie na finansowanie infrastruktury pomocy społecznej. Najwięcej środków wydatkowano na finansowanie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo- -wychowawczych i rodzin zastępczych.

Z budżetów województw samorządowych na wydatki w działach 852, 853 i 855 w 2018 r. przeznaczono 892 mln zł (dział 852 - 184 mln zł, dział 853 - 646 mln zł, dział 855 - 62 mln zł). Najwięcej środków - 347 mln zł (38,9 proc. wydatków województw w tych trzech działach) przekazano na funkcjonowanie wojewódzkich urzędów pracy.

GUS odnotowuje, że w 2018 r. odnotowano dalszy wzrost wydatków skierowanych na pomoc społeczną i wsparcie rodzin w wychowaniu dzieci, zarówno z budżetu państwa, jak i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

"Szczególnie widoczne było to w budżetach gmin i miast na prawach powiatu, w których wydatki były wyższe od ubiegłorocznych łącznie o 1 320 mln zł, głównie w związku z realizacją wypłat świadczenia 300+ na wydatki związane z edukacją szkolną. Zaznaczył się również wzrost wydatków jednostek samorządowych wszystkich kategorii na finansowanie infrastruktury społecznej, czyli placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i rodzin zastępczych. Wyższe, niż przed rokiem, były wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wyraźnie przyspieszyła dynamika wydatków na zadania nałożone przez ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3" - wyliczono w opracowaniu.

Tendencję spadkową wykazały natomiast wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe oraz zasiłki stałe.

js/

TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-10-07 11:30:42
pracownik: 500+ 300+ Mama+, posiłek w szkole i w domu,wypoczynek letni i wiele innych programów skierowanych do rodzin, a wydatki na pomoc społeczna zamiast malec to rosną. Szkoda że nie rosną wynagrodzenia pracowników. Może czas zainteresować się również ta grupa zawodową, a nie tylko nauczycielami!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25