facebook RSS # #

21.11.2019 18:44

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-14 11:20       aktualizacja: 2019-10-14 12:13       FINANSE
  A A A

Prawo wyrównania. Nowelizacja ustawy o dochodach JST

Prawo wyrównania. Nowelizacja ustawy o dochodach JST
Fot. Serwis Samorządowy PAP
JST przysługuje prawo do wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji a kwotą należną – zakłada podpisana przez prezydenta nowelizacja.

Celem zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest uregulowanie zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposobu podziału części regionalnej subwencji ogólnej na lata 2020-2021.

Nowelizacja wydłuża do 2021 r. obowiązywanie przepisów epizodycznych – obowiązujących w latach 2015-2019 – zawartych w rozdziale 8a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa oraz podziału części regionalnej subwencji ogólnej.

Mając na celu konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2019 r., jednostkom samorządu terytorialnego przyznano prawo do wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji, a kwotą należną z tych tytułów lub zwrot zawyżonych kwot dokonanych wpłat, w przypadku gdy nieprawidłowe naliczenie kwoty będzie wynikało z przyczyn niezależnych od jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto nowelizacja zastąpiła dotychczasową rezerwę celową budżetu państwa, przeznaczoną na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich, rezerwą subwencji ogólnej. Rezerwa subwencji, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów, będzie przeznaczona dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Nowelizacja wprowadziła także mechanizm wyrównania różnic pomiędzy kwotą części wyrównawczej, części regionalnej subwencji ogólnej i rezerwy subwencji, wyliczonych na dany rok budżetowy, a kwotą ustaloną według zasad obowiązujących przed dniem 14 listopada 2014 r. z tytułu części wyrównawczej i części regionalnej subwencji ogólnej.
Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W drodze wyjątku, przepisy dotyczące zwrotu zaniżonych kwot subwencji, wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ministerstwo Finansów, przygotowując projekt nowelizacji, podkerślało, że system korekcyjno-wyrównawczy dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) wymaga zmiany i  powinien dotyczyć nie tylko województw samorządowych, ale również gmin i powiatów.

"Prace nad nowym systemem korekcyjno-wyrównawczym dla JST są prowadzone w ramach Zespołu ds. analiz systemu korekcyjno-wyrównawczego dla jednostek samorządu terytorialnego, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich organizacji samorządowych, reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego" - informowało MF. "Strona samorządowa pozytywnie ocenia kierunki proponowanych zmian, które zmierzają do wyeliminowania dotychczasowych dysfunkcji w obecnym systemie korekcyjno-wyrównawczym, tym bardziej, że są one prowadzone przy współpracy z ekspertami Banku Światowego, co daje możliwość skorzystania z najlepszych doświadczeń międzynarodowych i  obiektywnej oceny proponowanych rozwiązań" - podał resort w uzasadnieniu.

aba/

Źródło: prezydent.pl, sejm.gov.pl
TAGI: FINANSE , REGION
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25