facebook RSS # #

22.11.2019 07:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-17 10:50       aktualizacja: 2019-10-17 10:54       FINANSE
  A A A

Nowy wzór WPF. Wchodzi w życie nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej JST

Nowy wzór WPF. Wchodzi w życie nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej JST
Fot. PAP Samorząd
W przyszłym tygodniu wejdzie w życie rozporządzenie wprowdzające nowy wzór WPF. Po raz pierwszy będzie miał on zastosowanie do projektu uchwały składanego wraz z projektem budżetu na 2020 r. 

W dniu 8 października w Dzienniku Ustaw  2019 r. pod pozycją 1903 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wprowadza m.in. nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w którym została zmniejszona liczba wykazywanych pozycji oraz dostosowano go do rozwiązań zastosowanych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a przepisy w zakresie nowego wzoru WPF mają zastosowanie po raz pierwszy do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 r.

20 pozycji mniej

Z nowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej zniknęły m.in. szczegółowe dane dotyczące kwot spłat zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przejęte na podstawie poprzedniej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (część z tych danych można uzyskać na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów). Ponadto z WPF-ów wykreślono obowiązek prezentacji danych dotyczących finansowania projektów UE wynikających wyłącznie z już zawartych umów o dofinansowanie (pozostawiono finansowanie ze środków UE bez podziału na umowy zawarte i planowane).

W rezultacie nowy wzór WPF, po uwzględnieniu pozycji wynikających z konieczności dostosowania do rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o finansach publicznych zawiera o 20 pozycji mniej niż wzór dotychczasowy.

Jednoczesnie w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym wzór WPF uzupełniono o wiersze dotyczące wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy oraz spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r., w tym dokonywanej w formie wydatków bieżących.

Nowe terminy

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w harmonogramie przekazywania Ministrowi Finansów wieloletnich prognoz finansowych przez regionalne izby obrachunkowe (RIO).

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami RIO są zobowiązane do przekazywania samorządowych WPF-ów wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych w terminach do dnia 10 marca, 5 maja, 5 sierpnia, 5 listopada w odniesieniu do WPF wynikających z uchwał i zarządzeń organów JST, otrzymanych odpowiednio do dnia 1 lutego, do ostatniego dnia pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału roku budżetowego. 

W efekcie resort finansów otrzymuje te dane z ponad miesięcznym opóźnieniem. Dlatego w nowym rozporządzeniu zaproponowano, aby RIO przekazywały WPF-y w terminie do 5 dni roboczych od dnia wydania rozstrzygnięć nadzorczych.

mp/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25