facebook RSS # #

21.11.2019 21:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-04 12:26       aktualizacja: 2019-11-04 12:30       FINANSE
  A A A

Anomalia nie kryzys. RIO: zakupu auta nie można sfinansować ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

Anomalia nie kryzys. RIO: zakupu auta nie można sfinansować ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
Fot. PAP/A.Koźmiński
Coraz częstsze anomalie pogodowe nie są wystarczającym powodem do sfinansowania zakupu auta ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – uważa RIO w Szczecinie. Zdaniem Izby istota tej rezerwy związana jest z wydatkami nieprzewidzianymi, które mogą powstać w sytuacji kryzysowej.

Jedna z gmin woj. zachodniopomorskiego zwróciła się do RIO o opinię w sprawie możliwości sfinansowania zakupu auta na potrzeby gminnego centrum zarządzania kryzysowego ze środków rezerwy celowej na zarządzania kryzysowe. 

We wniosku gmina zwróciła uwagę, że nagła konieczność zakupu tego samochodu jest
związana z coraz częstszymi anomaliami pogodowymi, awariami sieci wodociągowej i innych sytuacji kryzysowych.

W odpowiedzi Izba zwróciła uwagę, że zakup takiego samochodu zapewniłby przede wszystkim realizację bieżących zadań gminnego centrum zarządzania kryzysowego, a dopiero w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej spowodowanej niekorzystnymi zjawiskami lub zdarzeniami, które mogłyby wywołać znaczne ograniczenia w działaniu burmistrza ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków – niewątpliwie byłby wykorzystany w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska.

Ponadto RIO zauważyła, że na terenie miasta i gminy nie wystąpiły zdarzenia nieprzewidziane, które wymagałyby sfinansowania nagłych wydatków, niemożliwych do ujęcia w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej na etapie tworzenia planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na rok 2019 lub jego zmian w ciągu tego roku budżetowego. W tych okolicznościach, w ocenie Izby, w budżecie gminy można było i do końca bieżącego roku można nadal zaplanować wydatki na zakup samochodu osobowego dla gminnego centrum zarządzania kryzysowego ze środków innych niż pochodzące
z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Uzasadniając swoje stanowisko RIO przypomniała, że istota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe związana jest z wydatkami nieprzewidzianymi, nieplanowanymi, które mogą powstać w sytuacji kryzysowej, będącej następstwem określonych zagrożeń.

„To, że zarządzanie kryzysowe polega m.in. na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym nie oznacza, że ze środków przeznaczonych w rezerwie na ten cel można dokonywać wydatki bez względu na okoliczności” – zaznaczono w opinii.

Na potwierdzenie tego stanowiska RIO przytoczyła też orzeczenia sądów administracyjnych (WSA w Gdańsku z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. I SA/GD 1171/12; NSA z dnia 10 stycznia 2013 r.; sygn. akt II GZ 505/12) oraz Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia
21 kwietnia 2009 r., sygn. akt K 50/07).

mp/

 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-11-05 12:04:03
InspektorLG: Czy ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe mozna sfinasować zakup plandek na zabezpieczenie zerwanych dachów w całosci lub ich uszkodzenia podczas wystapienia wichury. Czy jest to uzależnione od wystapienia klęski żywiołowej, czy jak np. na terenie gminy zostanie zewranych lub uszkopdzonych 3 lub 15 dachów
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25