facebook RSS # #

16.02.2020 19:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-21 11:12       aktualizacja: 2020-01-22 05:51       FINANSE
  A A A

Niewypłacalny bank - straty JST liczone w dziesiątkach milionów

Niewypłacalny bank - straty JST liczone w dziesiątkach milionów
Fot.PAP.D.Delmanowicz
Niewypłacalność Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku dotknęła ok. 30 samorządów, które ulokowały w nim pieniądze prowadzonych przez siebie szkół, przedszkoli czy domów kultury. Według informacji władz Sanoka JST mogą łącznie utracić ok. 80 mln zł; sam Sanok liczy się ze stratą 3,5 mln zł.

Z samorządami zagrożonymi utratą środków spotkała się wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku to drugi największy bank spółdzielczy w Polsce. Zła sytuacja kapitałowa banku (aktywa nie wystarczały na zaspokojenie jego zobowiązań) sprawiła, że 15 stycznia Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wszczął w nim przymusową restrukturyzację. Odbywa się ona z użyciem banku pomostowego - Banku Nowego BFG S.A., gdzie przenoszone są konta klientów.

Klienci indywidualni, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także mikrofirmy oraz MŚP mają gwarancję, że zachowają w całości swoje środki równowartości 100 tys. euro, w złotych. Gorzej wygląda jednak sytuacja JST dla których PBS prowadził rachunki obsługi bieżącej.

Według informacji władz Sanoka, takich samorządów na Podkarpaciu było ponad 30. W poniedziałek 20 stycznia w mieście odbyło się spotkanie włodarzy tych JST z przedstawicielami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wojewodą podkarpackim Ewą Leniart.

"Z mojej wiedzy wynika, że rachunki w PBS w Sanoku miało 35 samorządów, w tym dużo małych gmin. Według naszych informacji w sumie mogą one utracić 80 mln zł" - powiedziała Serwisowi Samorządowemu PAP kierownik biura burmistrza Sanoka Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz.

"W przypadku samego Sanoka straty szacujemy na ok 3,5, bliżej 4 mln zł przy całym budżecie miasta w wysokości ok. 177 mln zł" - dodała. Dla przykładu na rachunkach szkół Sanok miał ulokowaną kwotę ok. 314 tys. zł, MOSiR - ponad 300 tys. zł; domu kultury ponad 100 tys. zł.

Jak powiedziała Sienkiewicz-Woskowicz, przedstawiciele BFG przedstawili samorządom sztywne zasady, jakie będą obowiązywały podczas restrukturyzacji. "O ile klienci indywidualni i małe firmy mogą liczyć na ochronę 100 proc. kapitału, to samorządy mogą przenieść do nowego podmiotu bankowego jedynie 57,4 proc aktywów. Pozostała kwota będzie dla samorządów stratą i pokryje zadłużenie niewypłacalnego banku" - mówiła kierownik biura burmistrza Sanoka.

Sienkiewicz-Woskowicz podkreśliła, że podczas spotkania z samorządowcami ze strony wojewody podkarpackiego Ewy Leniart padła deklaracja, że będą podjęte próby wypracowane mechanizmu pomocy dla JST w odzyskaniu pozostałych środków samorządowych.

"Pani wojewoda zobowiązała samorządy do wyliczenia konkretnych kwot, jakie mogły stracić" - dodała kierownik biura burmistrza Sanoka.

Sienkiewicz-Woskowicz podkreśliła, że władze miasta są zaskoczone kłopotami PBS w Sanoku. "Był to lokalny bank, który oferował bardzo dobre warunki obsługi, dlatego wygrał w przetargu i podejrzewam, że stąd też tak duża liczba samorządów w regionie które prowadziły w nim rachunki" - powiedziała.

Rzeczniczka Wojewody Podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek poinformowała Serwis Samorządowy PAP, że spotkanie z samorządowcami odbyło się z inicjatywy wojewody Ewy Leniart.

"Obecni byli przedstawiciele około 30 jednostek samorządu terytorialnego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Celem spotkania było wyjaśnienie sytuacji i objaśnienie zmian, które się dokonały oraz ich konsekwencji" - poinformowała rzeczniczka.

"Wojewoda zapoznał się z sytuacją samorządów, które utracą prawdopodobnie część swoich środków zdeponowanych na kontach PBS w Sanoku. Przymusowa restrukturyzacja spowoduje, że jednostki samorządu terytorialnego otrzymają część swoich środków. Obecnie samorządy szacują swoje straty i kiedy wojewoda otrzyma szczegółowe wyliczenia, przekaże je do swoich zwierzchników z prośbą o wypracowanie korzystnego dla samorządów rozwiązania" - dodała.

Poszczególne urzędy miast i gmin, które były obsługiwane przez PBS w Sanoku wydają obecnie komunikaty, by płatnicy zobowiązań finansowych wobec tych JST nie dokonywali płatności na prowadzone w tym banku rachunki.

Wsparcie samorządom zaoferował Bank Gospodarstwa Krajowego. "Możemy dostarczyć JST (jednostkom samorządu - PAP) finansowanie pomostowe, zapewniające płynność dla działalności bieżącej do momentu rozwiązania problemu. Sytuacja każdej jednostki samorządowej jest inna, dlatego będziemy podchodzić do nich indywidualnie. Przejściowo możemy także przejąć obsługę operacyjną klientów, o ile zgłoszą taką potrzebę" - poinformował PAP członek zarządu BGK Radosław Kwiecień.

Zgodnie z przepisami podmiotom, które czują się pokrzywdzone decyzjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przysługuje prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. „Nam się wydaje, że interes prawny jednostek samorządu terytorialnego został naruszony z uwagi na poniesione straty. Będziemy się zastanawiać, czy będzie to pozew zbiorowy, czy każda jednostka będzie występować osobno, czy w ogóle wystąpi” – poinformował na konferencji prasowej Bogdan Florek, skarbnik Sanoka. „Trzeba brać pod uwagę fakt, że jeżeli są takie uprawnienia, to żeby z takiej możliwości skorzystać, by nie było zarzutów braku należytej staranności ze strony gminy” – dodał.

js/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25