facebook RSS # #

22.02.2019 08:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-29 09:30       aktualizacja: 2017-06-29 10:18       Wiadomości
  A A A

Konkurs średnich. Aktualna lista naborów w programach unijnych dla miast średnich

Konkurs średnich. Aktualna lista naborów w programach unijnych dla miast średnich
Fot. Fotolia
Aktualne nabory w programach unijnych dedykowane średnim miastom dotyczącą m.in. współpracy ponadnarodowej w obszarze rewitalizacji społecznej i wdrażania innowacji przez MŚP

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, w krajowych programach operacyjnych w ramach tzw. pakietu dla średnich miast przewidziano ok. 2,5 mld zł (Więcej: MR: 2,5 mld zł dofinansowania dla średnich miast).

Pakiet dla średnich miast, będący elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dotyczy miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców oraz powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich. Obecnie takich miast jest 255, z czego 122 wymagają, według resortu rozwoju, szczególnego wsparcia, dlatego przewidziano dla nich dodatkowe preferencje.

Dedykowane nabory zostały już uruchomione bądź zostaną uruchomione w najbliższym czasie w programach: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Aktualna lista naborów w programach unijnych dla miast średnich:

· w Programie Polska Wschodnia uruchomiono nabór dla średnich miast, który dotyczy dofinansowania przedsięwzięć polegających na wdrażaniu innowacji przez MŚP. Wnioski można składać od czerwca do lipca 2017 r. Przedsiębiorcy mają szansę otrzymać wsparcie na stworzenie innowacyjnych produktów na poziomie kraju poprzez wdrożenie wyników prac B+R;

· w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na rozwój kompetencji w szkolnictwie wyższym dla miast średnich przeznaczono 100 mln zł. Pieniądze można otrzymać na realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Pierwszy nabór na tego typu projekty trwa od maja do lipca 2017 r.;

· w październiku w Programie Wiedza Edukacja Rozwój planowany jest konkurs o wartości 15 mln zł dotyczący współpracy ponadnarodowej w obszarze rewitalizacji społecznej dedykowany dla 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;

· średnie miasta w tym roku będą mogły także ubiegać się o wsparcie w projektach pozakonkursowych - w POWER miasta średnie będą mogły pozyskać wsparcie na rozwój kompetencji w szkolnictwie wyższym (skierowanym do PWSZ). Przewidywana wysokość wsparcia w tym naborze wynosi 136 mln zł;

· w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR), dla 255 średnich miast zostanie przekazane 400 mln zł na projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R prowadzących do uruchomienia produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Wnioski będzie można składać od września 2017 r. do lutego 2018 r.;

· w maju w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) uruchomiono konkurs dotyczący poprawy środowiska miejskiego w zakresie zdegradowanych obszarów miast z wydzieloną kopertą 100 mln zł dla 255 miast średnich, w tym 50 mln zł dla 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (nabór wniosków trwa do lipca 2017 r.);

· w POIiŚ w ramach naborów pozakonkursowych dla miast średnich zarezerwowano 145 mln zł, na przedsięwzięcia związane z adaptacją do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Szczegółowe informacje na temat najbliższych planowanych naborów dedykowanych, uruchamianych w ramach pakietu dla średnich miast, w zakresie terminów, kwot i warunków wsparcia, będzie można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

kic/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25