facebook RSS # #

21.02.2019 22:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-06 08:59       aktualizacja: 2017-07-06 10:11       Wiadomości
  A A A

Zmiany w POIiŚ. Uzupełnienie wymiaru terytorialnego o miasta średnie

Zmiany w POIiŚ. Uzupełnienie wymiaru terytorialnego o miasta średnie
Fot. Fotolia
Rząd przesunął 120 mln euro z gospodarki odpadami na gospodarkę wodno-ściekową w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Rada Ministrów przyjęła w środę uchwałę w sprawie zmiany POIiŚ na lata 2014-2020.

Centrum Informacyjnego Rządu poinformowało, że do najważniejszych zmian należy uzupełnienie wymiaru terytorialnego działań programu o miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Jak wskazano, istotną zmianą jest także uelastycznienie koordynacji oraz podział zakresu wsparcia z funduszy unijnych między poziomem regionalnym (regionalne programy operacyjne) a krajowym (POIiŚ). „Chodzi też o korektę sposobów wyboru projektów w celu sprawniejszego zarządzania nimi (uzupełnienie o tryb konkursowy oraz pozakonkursowy)” – podano w rzadowym komunikacie.

Wśród rozwiązań odnoszących się do poszczególnych sektorów POIiŚ za najważniejsze uznano m.in.: realokację 120 mln euro z gospodarki odpadami na gospodarkę wodno-ściekową, umożliwienie finansowania elementów inwestycji na śródlądowych drogach wodnych na wybranych odcinkach (o parametrach III lub IV klasy drogi wodnej). Uzupełniono również katalog beneficjentów o przedsiębiorców w przypadku gospodarki odpadami, zrezygnowano także ze wsparcia podziemnych magazynów gazu na rzecz silniejszego wsparcia inwestycji w infrastrukturę przesyłu gazu.

W komunikacie zaznaczono, że zmiany w POIiŚ wynikają z konieczności dostosowania zapisów programu do zmienianej Umowy Partnerstwa, która jest dokumentem wyznaczającym ramy do wdrażania funduszy unijnych, a tym samym wpływa na programy operacyjne, w tym na POIiŚ.

Część zmian ma również związek z przyjęciem przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz koniecznością dostosowania POIiŚ do potrzeb jej realizacji. „Przewidziano także wiele zmian programu zmierzających do efektywnego i sprawniejszego wydatkowania funduszy unijnych” - podkreślono w komunikacie CIR.

kic/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25