facebook RSS # #

16.01.2019 22:38

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-02 14:49       aktualizacja: 2018-03-02 16:03       Wiadomości
  A A A

Zielone miasta. NFOŚiGW: 120 milionów złotych na poprawę jakości środowiska miejskiego

Zielone miasta. NFOŚiGW: 120 milionów złotych na poprawę jakości środowiska miejskiego
Fot. Fotolia
NFOŚiGW dofinansuje ze środków unijnych projekty mające na celu odtworzenie przyrody na terenach zdegradowanych oraz rozwój zieleni miejskiej – poinformowano w komunikacie funduszu. Jest to piąta edycja konkursu.

Jak podano, nabór wniosków rozpocznie się 30 marca br., a jego łączny budżet to 120 milionów złotych. Ogłoszony konkurs – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) – dotyczy dwóch typów projektów z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

NFOŚiGW poinformował, że 100 milionów złotych zarezerwowano na wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów, przy czym 80 milionów złotych z tej kwoty przeznaczone będzie na projekty realizowane na obszarze województwa śląskiego (zgodnie z założeniami rządowego Programu dla Śląska). Z kolei 20 milionów złotych podzielone będzie na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju terenów zieleni w miastach.

„Poziom współfinansowania w formie dotacji wyniesie maksymalnie 85 procent wartości wydatków kwalifikowanych projektu” – podano w komunikacie funduszu.

NFOŚiGW wyjaśnił, że dofinansowanie – dotyczące wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów – mogą uzyskać projekty, których głównym celem jest rekultywacja i remediacja na terenie miast i w ich obszarach funkcjonalnych, w tym terenów poprzemysłowych, powojskowych, czy pogórniczych. Pomoc objąć może również działania prowadzące do poprawy bądź przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych akwenów w miastach, a także inicjatywy zmierzające do docelowego zagospodarowanie terenu, w szczególności nasadzenia i utworzenie całorocznych akwenów.

„Preferowane będą projekty, których realizacja będzie wynikać z gminnych programów ochrony środowiska lub programów rewitalizacji” – zaznaczono w komunikacie.

Jak poinformował fundusz, w obszarze drugiego typu projektów wspierane będą działania, które wpływają na zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Działania te będą przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).

W komunikacie podano, że realizowane będą projekty m.in. w zakresie: tworzenia i odnowienia parków i skwerów, tworzenia i odnowienia klinów zieleni – ciągnących się z obrzeży do centrum miast, tworzenia i odnowienia pokrytych niską zielenią stref przewietrzania miasta, umiejscowionych w uprzywilejowanych strefach wiatru. Priorytetowo traktowane mają być przedsięwzięcia realizowane w obszarach o przekroczonych normach jakości powietrza (dla których istnieje obowiązujący Program Ochrony Powietrza).

O pieniądze z Funduszu Spójności będą mogły ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST. Ponadto, katalog potencjalnych beneficjentów w przypadku pierwszego typu projektów (odtworzenie przyrody na zniszczonych terenach) obejmuje regionalne dyrekcje ochrony środowiska i Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Na złożenie wniosku wszyscy mają czas do 29 maja 2018 r., a wcześniej mogą skorzystać z pomocy w jego przygotowaniu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzi cykl szkoleń, połączonych z indywidualnymi konsultacjami. Najbliższe odbędą się 23 marca i 13 kwietnia br. i będą poprzedzone informacjami organizacyjnymi na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na listopad 2018 r.

Dotychczas, w zakresie działania 2.5 POIiŚ, odbyły się cztery nabory. W sumie złożono 241 wniosków, z czego ocenionych pozytywnie zostało 167. Na chwilę obecną zawarto 120 umów na kwotę dofinansowania 643,3 miliona złotych.


kic/


Szczegóły naboru


 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25