facebook RSS # #

08.12.2019 12:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-24 06:33       aktualizacja: 2018-05-24 18:18       Wiadomości
  A A A

Projekt dla rodzin. W powiecie braniewskim realizują projekt, którego celem jest zmniejszenie liczby dzieci, trafiających do pieczy zastępczej

Projekt dla rodzin. W powiecie braniewskim realizują projekt, którego celem jest zmniejszenie liczby dzieci,  trafiających do pieczy zastępczej
Fot. Fotolia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz gminami z terenu powiatu braniewskiego: Lelkowo, Pieniężno, Wilczęta realizuje dofinansowany ze środków unijnych projekt „Rodzina to nasza przyszłość”. Działania w projekcie mają przyczynić się m.in. do zmniejszenia liczby dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej z powodu nieprawidłowego funkcjonowania rodziny.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie Społeczne, Poddziałanie 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Wartość projektu ogółem to 2,8 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi ponad 2,6 mln zł.

- W ramach projektu partnerskiego będą prowadzone kompleksowe działania o charakterze aktywizacyjno-integracyjnym na rzecz rodzin w zakresie rozwiązania problemów: uzależnienia od nałogu alkoholizmu, przemocy w rodzinie, niewydolności wychowawczej – poinformowała Anna Kroczyk, specjalista ds. promocji miasta w Urzędzie Miasta Braniewa.

Głównym celem projektu „Rodzina to nasza przyszłość” jest poprawa funkcjonowania 52 rodzin biologicznych i 22 rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu braniewskiego.

Część działań już się rozpoczęła, ponieważ różne usługi społeczne dla uczestników projektu są oferowane od października 2017 r.

Jak wyjaśniła Ewa Jarząbek, starszy inspektor ds. świadczeń środowiskowych i funduszy unijnych oraz krajowych z MOPS w Braniewie., „podjęte działania mają przyczynić się do zmniejszenia liczby dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej z powodu nieprawidłowego funkcjonowania rodziny i zapobiegać rozdzielaniu dziecka z rodziną”. Poza tym aktywizacja uczestników projektu ma wpłynąć na podjęcie przez nich działań w zakresie poszukiwania pracy, podjęcia kształcenia lub szkolenia, zdobycia kwalifikacji, pracy”.

Ogółem ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie w całym okresie realizacji projektu pomocą ma być objęte 22 rodziny biologiczne. W tym roku ze strony MOPS-u w Braniewie w projekcie bierze udział 18 rodzin.

- Po zrekrutowaniu uczestników do projektu, zawarcia z nimi kontraktów socjalnych przez pracowników socjalnych zostały przeprowadzone przez psychologów indywidualne diagnozy dla rodzin” – poinformowali realizatorzy projektu.

Rozstrzygnięto również przetarg na „Usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu”, a zajęcia dla uczestników projektu rozpoczęły się w kwietniu br. MOPS w Braniewie podpisał umowę z asystentem rodziny w ramach projektu.

- Główny nacisk w projekcie położony jest na poprawę funkcjonowania rodzin zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym przez realizację szeregu działań takich jak asystentura rodzinna, praca socjalna, szkolenia, treningi, grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, praca rozwojowa z dziećmi oraz wyjazd rodzinny, który ma pozytywnie wpłynąć na zwiększenie integracji w rodzinach – podkreśliła Ewa Jarząbek.

Projekt zakłada również zmiany w rodzinach takie jak: podniesienie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych dot. rozwiązywania problematyki uzależnienia, niewydolności wychowawczych, przemocy w rodzinie, kompetencji rodzicielskich i partnerskich, nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie tematyki rozwoju dziecka i twórczego spędzania z nim czasu, zwiększenie integracji rodziny przez nabycie umiejętności pracy w zespole oraz rozwiązywania problemów występujących w obszarze piecza zastępcza.

Projekt ma być realizowany na terenie powiatu braniewskiego do końca 2019 r.

amk/
TAGI: DZIECKO , GMINA , POWIAT
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25