facebook RSS # #

08.12.2019 11:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-26 11:13       aktualizacja: 2018-06-26 12:33       Wiadomości
  A A A

Sprawniej z obsługą. Ponad 44 mln zł dla OPS-ów w ramach konkursu na poprawę obsługi klienta

Sprawniej z obsługą. Ponad 44 mln zł dla OPS-ów w ramach konkursu na poprawę obsługi klienta
Fot. UM Bełchatowa
Od 1 lipca ruszy nabór wniosków dla Ośrodków Pomocy Społecznej w konkursie, którego celem jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych i oddzielenie w wybranych ośrodkach pracy administracyjnej od socjalnej oraz usług socjalnych.

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” ogłosił Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioskodawcą w projekcie mogą być wyłącznie ośrodki pomocy społecznej.

W Polsce nadal, mimo postępu w kształceniu do pracy socjalnej i jej profesjonalizacji, praca socjalna w dużym zakresie podporządkowana jest administracyjnej procedurze przyznawania świadczeń materialnych z pomocy społecznej – podkreśliło MRPiPS w regulaminie konkursu. Dlatego co najmniej 44,5 mln zł w ramach konkursu zostanie przeznaczone na poprawę obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej.

Zakłada się, że w wyłonionych w konkursie ośrodkach pomocy społecznej nastąpi zmiana organizacji pracy pracowników. - Zmiana organizacji pracy będzie polegała na rozdzieleniu zadań administracyjnych OPS od pracy socjalnej i usług socjalnych, co przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do OPS (w zakresie umożliwienia im przezwyciężania trudnej sytuacji, w której się znalazły) – podkreślono w regulaminie konkursu.

Jak zaznaczył resort, „opierając się na obowiązujących przepisach ustawy o pomocy społecznej, szczególnie art. 110a, zmiana struktury organizacyjnej zaplanowana w projekcie powinna polegać na wyodrębnieniu Zespołów lub Stanowisk pracy w zależności od wielkości ośrodka i przypisaniu im ramowych zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej przy równoczesnym uwzględnieniu specyfiki danej gminy”.

W ramach zmiany struktury ośrodka pomocy społecznej powinny zostać wyodrębnione takie zespoły/stanowiska: ds. pierwszego kontaktu; ds. świadczeń przyznawanych decyzją (nie dotyczy samej organizacji usług);  ds. pracy socjalnej;  ds. usług.

Do dofinansowania ma zostać wybranych 20 projektów. Maksymalna wartość projektu może wynieść 450 tys. zł w przypadku gmin do 50 tys. mieszkańców oraz 900 tys. zł w przypadku gmin powyżej 50 tys. mieszkańców. W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez beneficjenta.

- Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl – podał resort.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 1 lipca do dnia wskazanego przez Instytucję Organizującą Konkurs, przy czym IOK poinformuje - na stronie internetowej www.efs.mrpips.gov.pl, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, o planowanej dacie zamknięcia konkursu wraz z uzasadnieniem, jako termin zakończenia naboru w ramach ostatniej rundy. Termin zakończenia naboru wniosków w ramach I rundy kończy się w 31 sierpnia.

Więcej informacji i niezbędne dokumenty dostępnych jest  tutaj.

amk/
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-09-19 13:43:36
pracownik: Mała gminy nie wchodzą w ten projekt z obawy przed oddzieleniem pracy socjalnej od wydawania decyzji administracyjnej bo niewielu pracowników socjalnych ma pojęcie o pracy socjalnej, której efektem powinna być zmiana= usamodzielnienie klienta. A jak w wyniku intensywnej pracy socjalnej usamodzielnimy klientów to nie będziemy potrzebni.Taka jest interpretacja pracowników pomocy społecznej. Dlatego lepiej robić niewiele i TRWAĆ na etacie. Tak jest na wsiach i w małych miasteczkach. Aż przykro o tym słuchać i to obserwować.
 
2018-06-28 09:31:37
OldestWoman: 20 projektów na 2478 gmin w Polsce (w każdej ops). To, zaprawdę, znacząco podniesie jakość usług społecznych. Wiadomo, że pieniądze zostaną skierowane do dużych miast, małe gminy z trzema pracownikami na krzyż mogą się obejść smakiem. Rozwarstwienia ciąg dalszy.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25