facebook RSS # #

22.06.2018 11:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-09 16:09       aktualizacja: 2017-02-10 17:16       GMINA
  A A A

Szacują szkody. Gminy chcą milionów za szacowanie strat

Szacują szkody. Gminy chcą milionów za szacowanie strat
Fot. PAP/M.Bielecki
Wiele gmin co roku zajmuje się szacowaniem szkód w rolnictwie, co nadmiernie obciąża je zadaniami, które nie zostały im przypisane w ustawie o samorządzie gminnym. Związek Gmin Wiejskich RP przyjął stanowisko w sprawie szczegółowego określenia zadań zlecanych samorządom, wynikających z ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i określenia zasad finansowania tych zadań.

Według samorządowców konieczne jest szczegółowe określenie zadań zlecanych samorządom gminnym, wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz określenie zasad finansowania tych zadań.

Jak przypomina Związek, na podstawie art. 22 pkt 2 oraz art.25 ust.1 wyżej wymienionej ustawy wojewodowie zlecają gminom powoływanie komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpią szkody spowodowane przez klęski żywiołowe.

„Wójtowie zarządzeniem powołują składy gminnych komisji oraz ponoszą wszelką odpowiedzialność za prace komisji złożonych z przedstawicieli różnych instytucji państwowych i samorządowych. Wszelką obsługę organizacyjno-techniczną komisji zapewniają wójtowie i ponoszą koszty związane z ich funkcjonowaniem. Prace komisji rozpoczynają się z chwilą wystąpienia szkody i trwają często przez kilka miesięcy w roku” – podkreśla Marek Olszewski, przewodniczący ZGW RP.

Jak zaznacza, ze względu na krótki czas na oszacowanie szkód oraz mnogość składanych wniosków przez rolników ubiegających się o pomoc materialną, w pracach komisji najczęściej uczestniczy po kilku pracowników urzędów gmin z terenów, w których wystąpiły szkody.

Związek podkreśla, że „wykonywane prace odbywają się kosztem innych zadań własnych przypisanych gminie, a niejednokrotnie kosztem zaplanowanych wcześniej urlopów pracowniczych”.- podkreśla Olszewski.

Według samorządowców, w ostatnich latach te zjawiska występowały nagminnie, „co spowodowało obciążenie samorządów wiejskich zwiększonym zakresem zadań zleconych, na które gminy wiejskie nie otrzymywały żadnego wsparcia finansowego”.

W największym stopniu problem ten dotyczy gmin rolniczych. Wiele gmin w Polsce szacowaniem szkód w rolnictwie zajmuje się w każdym roku, co nadmiernie obciąża je zadaniami, które nie zostały im przypisane w ustawie o samorządzie gminnym.

Przewodniczący podaje przykład gminy Biała Rawska, która poniosła w 2015 roku koszty bezpośrednie związane z szacowaniem szkód w rolnictwie w wysokości 29 000 zł ( w roku 2014 - 47 000 zł.).

W skali całego kraju koszty tych zadań na terenach wiejskich wg szacunku ZGW RP wynoszą rocznie ok. 50 - 60 mln. zł.

„Wydatki te powinny być, po przedstawieniu odpowiednich kalkulacji, gminom rekompensowane” – czytamy w stanowisku ZGW RP.

Zarząd Związku wskazuje, że wojewodowie odwołując się w określonych przypadkach do art. 22 pkt 2 i art. 25 ust 1 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie mogliby, na mocy specjalnych regulacji prawnych, stosować także art. 20 tejże ustawy odnoszący się do powierzania spraw jednostkom samorządu terytorialnego.

Powyższe stanowisko zostało przesłane do premier Beaty Szydło.

Źródło: ZGW RP
Jm/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-02-10 12:28:09
Członek komisji: Mała uwaga do słów, przewodniczącego ZGW RP - to nie wójtowie czy burmistrzowie powołują komisje ds. szacowania szkód w rolnictwie, a Zarządzeniem skład komisji powołuje właściwy WOJEWODA. Rzeczywiście zadanie zlecone zajęło mnóstwo czasu i środków przez co inne sprawy musiały być wykonane po godzinach.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25