facebook RSS # #

24.06.2018 20:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-25 11:11       aktualizacja: 2017-04-25 11:24       GMINA
  A A A

Zgromadzenie ZGW. Ponad 350 przedstawicieli gmin rozmawia m.in. o reformie edukacji

Zgromadzenie ZGW. Ponad 350 przedstawicieli gmin rozmawia m.in. o reformie edukacji
Fot. ZGW RP
Sposoby finansowania oświaty i projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Pakt dla obszarów wiejskich” – to niektóre tematy XXXI Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP, które odbywa się w Toruniu.

Jak podkreślił przewodniczący ZGW RP Marek Olszewski w wystąpieniu inauguracyjnym, polski samorząd jest wyjątkowy, a Polska lokalna była przez lata wzorem dla innych krajów. W jego ocenie idea samorządności budowana od lat 90. stała się „mniej dobra”, dlatego ZGW wraz z organizacjami reprezentowanymi w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego podjęli debatę na ten temat. Olszewski wspomniał o marcowym spotkaniu w Warszawie, które zgromadziło przeszło 1,5 tys. samorządowców.

Przewodniczący odniósł się również do kwestii kadencyjności. „Jest naturalną rzeczą, aby domagać się, by przestrzegano prawa naszych wyborów” – stwierdził. W ostatnich wyborach nastąpiła zmiana w 30 proc. samorządów, a samorządowcy pracują od rana do nocy i nie przysypiają w poselskich ławach.

„Polskę lokalną trzeba rozumieć, potrzeba jej czasu i pieniędzy” – powiedział Olszewski, wskazując na specyfikę pracy na przestrzeni kilku kadencji. Jak dodał, prawo trzeba zmieniać, ale w procedurach cywilizowanych, a zmiany muszą być omawiane z ludźmi, którzy tworzą samorząd.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za 2016 r. oraz zreferowano sprawozdanie z działalności finansowej. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za działalność w 2016 r.

W kolejnych głosowaniach przyjęto uchwały w sprawie budżetu, zasad i wysokości wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży, a także w sprawie ustanowienia wyróżnienia za wybitne zasługi dla samorządności lokalnej, ustanowienia wyróżnienia za zasługi dla realizacji celów ZGWRP.

Dyrektor Wanda Klepacka z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowała uczestnikom Zgromadzenia informacje o projekcie strategicznym „Pakt dla obszarów wiejskich – Projekt strategiczny MRiRW w strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Dokument jest jednym z pięciu projektów, za które odpowiada MRiRW.

Sławomir Adamiec Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawił wdrażanie reformy w samorządach i sposoby w jaki oświata będzie finansowana.

Źródło: ZGW
dap/
TAGI: GMINA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25