facebook RSS # #

19.06.2018 08:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-24 16:59       aktualizacja: 2017-07-24 15:33       GMINA
  A A A

Oko na przepisy. Zespół ds. Przeglądu Prawa Samorządowego rozpocznie prace po wakacjach

Oko na przepisy. Zespół ds. Przeglądu Prawa Samorządowego rozpocznie prace po wakacjach
Fot. Fotolia
Podczas spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji samorządowych (Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP oraz Unii Metropolii Polskich) omówiono propozycję utworzenia w Kancelarii Prezydenta RP Zespołu ds. Przeglądu Prawa Samorządowego.

Jak zaznaczyli przedstawiciele KPRP, powołanie grupy i jej "aktywna praca będzie urzeczywistnieniem woli Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wyrażonej podczas wystąpienia z okazji majowego Dnia Samorządu Terytorialnego", a także podczas spotkania z przewodniczącymi organizacji samorządowych, które odbyło się 23 maja.

„Doceniając wartość i dorobek polskich samorządów, prezydent wychodzi w ten sposób z inicjatywą wspólnej pracy nad doskonaleniem i upraszczaniem prawa samorządowego” – czytamy w komunikacie KPRP.

Propozycja spotkała się z aprobatą przedstawicieli gmin, miast, powiatów i województw. Prace merytoryczne rozpoczną się tuż po okresie wakacyjnym, po formalnym powołaniu zespołu.

Strona samorządowa wyraziła także wolę aktywnego udziału w pracach związanych z przygotowaniem referendum konsultacyjnego w zakresie dotyczącym umocowania polskiego samorządu w Konstytucji RP.

Spotkanie, które odbyło się 19 lipca, prowadził minister Paweł Mucha, odpowiedzialny za współpracę z samorządem w KPRP. Uczestniczył w nim także minister Andrzej Dera oraz doradcy prezydenta: prof. Cezary Kochalski i Zdzisław Sokal.

Jma/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-07-24 21:48:16
Tomasz Wojtania: Uważam, że aby coś wreszcie w Polsce się zmieniło należy zmienić system zarządzania Państwem. I nie chodzi tu tylko o sądownictwo.

Polsce jest potrzebna reorganizacja/restrukturyzacja państwa i co najważniejsze WZMOCNIENIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE.

Chodzi o to, że Państwo powinno wzmocnić samorząd gminny i miejski konsolidując zadania JST w gminach. Gminy powinny przejąć zadania powiatu, a tzw. gminy "obwarzankowe" powinny zostać zlikwidowane/połączone w jeden ośrodek decyzyjny.

Powiaty powinny zostać zlikwidowane. Jednakże zastanowił bym się nad alternatywnym rozwiązaniem, tzn. zmienił bym kompletnie zadania powiatów, tak aby nie porywały się z zadaniami gmin.

Mam pewność, że gdyby dać powiatom jedno zadanie: ochrona zdrowia, i gdyzby składka zdrowotna stała się dochodem budżetu powiatu, a rada powiatu i władze powiatu zajmowały się jedynie zadaniem "Zdrowie" to po kilku latach mielibyśmy sieć ochrony zdrowia jak należy i na dodatek sprawnie działającą.

Województwa samorządowe powinny zostać przekształcone w tworzone z mocy prawa związki komunalne gmin z terenu danego województwa.

Rada gminy wybierałaby jednego swojego przedstawiciela/delegata do rady takiego związku. Lub byłby nim z mocy prawa wójt, burmistrz, prezydent. Do dyskusji kto.

Na czele takiego województwa powinien stać przedstawiciel rządu czyli wojewoda, a nie marszałek. Rząd musi przecież koordynować swą politykę z samorządem tak aby realizować zadania rządu i samorządu....czyli PAŃSTWA.

Nastąpiłoby wówczas połączenie wojewódzkiej administracji rządowej z samorządową na poziomie regionów a gminy poprzez przedstawiciela/delegata miałyby bezpośredni wpływ na to co się dzieje w regionie i w Państwie.

Środkami unijnymi decydowałby region pod kontrolą wojewody czyli państwa. Skończono by bzdury z budowaniem lotnisk aquaparków itp. gdzie popadnie.

Zdecydowanie powinno się połączyć gminy "obwarzankowe" tak aby na danym terenie był jeden ośrodek decyzyjny ... a nie gmina wiejska i gmina miejska i jeszcze starostwo. To absurd i patologia. I marnotrawstwo środków publicznych, które blokuje rozwój Polski.

Niewątpliwie wzmocniono by samorząd gminny gdyż dziś struktura organizacyjna samorządu jest nieefektywna i zbyt kosztowna. A najlepsze efekty ma samorząd gminny. I ten trzeba wzmocnić.

Powinno się też opracować również plan RESTRUKTURYZACJI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ poprzez reorganizację Rady Ministrów. Minister powinien być odpowiedzialny za swą część budżetu i podległe mu jednostki wykonujące zadania. Tak jak zrobiono ze spółkami Skarbu Państwa. Pieniądze powinny iść przez ministra odpowiedzialnego za swój budżet, a nie przez wojewodę w ślad za zadaniem do danej jednostki działającej w terenie. Powinno się zlikwidować jednostki wojewódzkie działające w zespoleniu pod wojewodą, gdyż inna rola powinna być przypisana wojewodą - zarządzanie regionem. Wojewodowie zarządzającymi regionami powinni przynajmniej częściowo uczestniczyć w pracach Rady Ministrów i współpracować z samorządami tworzącymi region.


Państwo to i rząd i samorząd... przegląd przepisów nic dobrego nie wniesie, gdyż potrzebne są pomysły na przyszłość a nie gadanie o przepisach.

Polskę trzeba zreorganizować i dotyczy to sektora państwowego i sektora samorządowego.

Amen

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25