facebook RSS # #

19.06.2018 02:48

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-24 16:58       aktualizacja: 2017-07-25 12:01       GMINA
  A A A

Turystyczny rozkwit. Mimo sporu ekologów z leśnikami turystów w Białowieży przybywa

Turystyczny rozkwit. Mimo sporu ekologów z leśnikami turystów w Białowieży przybywa
Fot. Urząd Gminy Białowieża
„Gmina Białowieża z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony turystów” – podkreślił wójt gminy Białowieża Grzegorz Kasprowicz w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP.

Konsultacje społeczne, problemy kompetencyjne, walka ekologów z leśnikami, to wybrane problemy, o które pytaliśmy wójta Grzegorza Kasprowicza.

W państwa gminie rozpoczęły się konsultacje społeczne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża”. Jak duże jest oddolne zainteresowanie tą problematyką?

- Zainteresowanie mieszkańców konsultacjami społecznymi w skali całego kraju niestety nie jest zbyt duże. Jest to ogromna bolączka polskiej demokracji bezpośredniej. Pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy Białowieża przeprowadzili szeroką akcję informacyjną w mediach i za pośrednictwem internetu o planowanych konsultacjach. Mieszkańcy zostali poinformowani w drodze obwieszczenia umieszczanego w zwyczajowo przyjętych miejscach służących do komunikacji. Liczba osób biorących udział w niniejszym przedsięwzięciu pozwoliła na merytoryczną dyskusję. Oczywiście z uwagi na fakt, iż głos mieszkańców jest przez nas zawsze traktowany priorytetowo i zawsze wnosi coś pożytecznego, cieszylibyśmy się jeszcze bardziej, gdyby frekwencja była większa.

Jakie są oczekiwania i nadzieje mieszkańców Białowieży?

- Projekt jest wciąż w trakcie realizacji. Pierwsze spotkanie konsultacyjne miało charakter zapoznawczy. Przeprowadzono ankiety preselekcyjne badające oczekiwania społeczne poprzez analizę SWOT. Na wyniki należy jednak jeszcze trochę poczekać, gdyż jednostkowy wynik w opinii socjologów nie jest wiarygodny.

Można przypuszczać, że lokalna społeczność jest w jakiś sposób marginalizowana w sporze o Puszczę Białowieską. Może istotna jest tutaj kwestia podmiotowości mieszkańców?

- Jako gmina nie jesteśmy niestety organem właściwym do podejmowania w tym zakresie działań. Ustawodawca odmówił gminie, a tym samym mieszkańcom, którzy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową, bezpośredniego wpływu na ten obszar zadań. Należy on bowiem do Lasów Państwowych. Sami często mamy trudności z wyegzekwowaniem kompetencji poszczególnych organów, czy to starostwa, czy właśnie Lasów w przedmiocie odłowu dzikich zwierząt zagrażających gospodarstwom domowym. Niestety, jest to luka na poziomie ustawodawczym.

Leśnicy mówią o klęsce ekologicznej, największej w tym rejonie od lat 20. ubiegłego wieku. W jaki sposób ten problem odczuwa gmina Białowieża w wymiarze gospodarczym, turystycznym, etc?

- Z naszych obserwacji wynika, iż gmina Białowieża z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony turystów. Turyści pytają oczywiście o prawdziwość przekazywanych w mediach informacji. Jest to często powodem żywiołowych dyskusji toczących się w miejscach publicznych. Przedsiębiorcy odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, starają się sprostać oczekiwaniom turystów, podnosząc jakość usług hotelarskich i gastronomicznych. Na posiedzeniu ostatniej komisji rady gminy omawiany był projekt uchwały dotyczący przyszłych przedsiębiorców, decydujących się na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Białowieża z czasowego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Podejmujemy starania, aby utrzymać rosnący trend rozwoju gminy.

Jaki wpływ na codzienność lokalnej społeczności mają spory ekologów z leśnikami? Jak ten konflikt oceniają mieszkańcy gminy?

- Mieszkańcy, podobnie jak całe polskie społeczeństwo, są podzieleni w ocenie tego sporu. Jest nam bardzo przykro, że ta sytuacja dotyczy właśnie naszej gminy. Wartość krajobrazowa gminy Białowieża jest niezaprzeczalna. My, jako mieszkańcy, chcielibyśmy bardzo, aby taka pozostała na zawsze.

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej zwiększonej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, domagając się w ten sposób zaprzestania wycinki. Ministerstwo Środowiska zamierza bronić swego stanowiska przed Trybunałem. Jaka jest Pana opinia w tej sprawie?

- Komisja podjęła taką, a nie inną decyzję. Minister środowiska ma prawo do obrony swojego zdania. Natomiast ubolewamy, że na konferencji w Krakowie po zaproszeniu przedstawicieli Komisji Europejskiej przez ministra, praktycznie nie było zainteresowanych do odwiedzenia Puszczy Białowieskiej.

Dziękuję za rozmowę.

jas/kkż/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25