facebook RSS # #

16.01.2019 14:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-30 13:52       aktualizacja: 2017-11-30 14:12       GMINA
  A A A

Nadzór nad śniegiem. SN: JST mogą odpowiadać za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia śniegu

Nadzór nad śniegiem. SN: JST mogą odpowiadać za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia śniegu
Fot. PAP/A. Grygiel
Gmina może ponieść odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela tego obowiązku - wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego.

Uchwałę podjęto w odpowiedzi na pytanie prawne, w którym Sąd Okręgowy pytał, czy jednostka samorządu terytorialnego ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zdarzeniem, do którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nieruchomości obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Jak czytamy w orzeczeniu, Sąd Najwyższy nie dopatrzył się solidarnej odpowiedzialności gminy za taką szkodę, z zastrzeżeniem, że rozstrzygnięcie nie oznacza, iż gmina nie będzie odpowiadała za niewykonanie obowiązków właściciela.

„Art. 5 ust. 6 i 7 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nakłada na nią obowiązek nadzoru nad wykonaniem obowiązków utrzymania chodników w czystości. Jeżeli gmina zaniedba ten obowiązek, to odpowiada, ale z regresem do właściciela nieruchomości” – stwierdził Sąd Najwyższy.

W uchwale podkreślono, że uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości stanowi obowiązek właściciela nieruchomości. Gmina ma jednak za zadanie nadzorowanie wykonania tego obowiązku i dysponuje stosownymi środkami przymuszającymi. „Jeśli tego nie czyni, może podlegać odpowiedzialności, choć nie jest to odpowiedzialność solidarna wraz z właścicielem nieruchomości. Gmina, o ile naprawi szkodę, może zwrócić się do właściciela z roszczeniem regresowym o zwrot równowartości odszkodowania” – wskazał Sąd Najwyższy.

dap/
TAGI: GMINA , PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-12-01 08:48:34
Obywatel małej miejscowości: Zapomniał Sąd Najwyższy, że Wójt Burmistrz Prezydent jest z wyboru społeczeństwa które wg. ustawy ma sprzątać chodnik wzdłuż posesji. Więc jeśli ten Wójt Burmistrz Prezydent będzie stosował środki przymusu względem swoich wyborców ma marne szanse na reelekcję. Więc co robi Wójt Burmistrz Prezydent sprząta sam (oczywiście za pomocą swoich służb).

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25