facebook RSS # #

16.01.2019 14:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-30 14:12       aktualizacja: 2017-11-30 14:55       GMINA
  A A A

Raport podatkowy. Gminy będą raportować do MF o podatkach lokalnych

Raport podatkowy. Gminy będą raportować do MF o podatkach lokalnych
Fot. Fotolia
Samorządowe organy podatkowe będą składać resortowi finansów coroczne raporty o podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym – przewiduje projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów.

Projekt regulacji określa szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, wzór raportu, terminy i formę jego przekazywania oraz sposób jego sporządzania.

Resort zaproponował, aby w zakresie informacji o wysokości stawek podatku od nieruchomości wykazywane były rodzaje przedmiotów opodatkowania i określone dla nich stawki. W przypadku średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna wykazywane mają być kwoty stanowiące te ceny.

Zgodnie z projektem jednostki samorządu terytorialnego będą przekazywały sprawozdanie regionalnym izbom obrachunkowym wyłącznie w postaci elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

W zakres danych przekazywanych w sprawozdaniach wejdą m.in. dane o powierzchni użytkowej lub wartości przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w podziale na rodzaje przedmiotów opodatkowania zgodnym z obowiązującymi na terenie gminy stawkami podatku od nieruchomości. Obowiązkowe będzie również podanie danych o liczbie hektarów przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz liczbie hektarów pozostałych gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym.

Samorządy będą miały również obowiązek informowania o powierzchni lasów oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych opodatkowanych podatkiem leśnym.

W projekcie doprecyzowano również terminy składania oświadczeń do RIO. Część A sprawozdania będzie przekazywana do 10 stycznia (w 2018 r. wyjątkowo ostateczny termin to 10 marca) , a część B do 20 lipca.

Autorzy ustawy, na mocy której opracowano rozporządzenie, tłumaczyli, że gromadzone w ten sposób dane zwiększą możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych, m. in. umożliwiając oszacowanie struktury potencjalnych wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania, jak również określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy.

Dotychczas gminy nie miały obowiązku sprawozdawczości o charakterze podatkowym w zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Informowanie o tych podatkach sprowadza się jedynie do przekazywania danych o dochodach budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.

Obecnie resort finansów pozyskuje dane na temat omawianych podatków za pomocą dobrowolnych badań ankietowych gmin przeprowadzanych w odstępach kilkuletnich. Zdaniem ministerstwa taka forma ze względu na dużą pracochłonność i koszty nie jest optymalnym rozwiązaniem oraz utrudnia prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej.

Mateusz Mikowski, Marcin Przybylski

mm/ mp/ woj/
TAGI: GMINA , PODATKI
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25