facebook RSS # #

16.01.2019 14:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-19 16:56       aktualizacja: 2017-12-20 16:47       GMINA
  A A A

Kontroli NIK. Pod lupą program Rodzina 500+ i zmiany w systemie oświaty

Kontroli NIK. Pod lupą program Rodzina 500+ i zmiany w systemie oświaty
Fot. Fotolia
W przyszłym roku Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się m.in. zmianom w systemie oświaty i programowi Rodzina 500+. NIK przedstawiła plan pracy na 2018 r.

Jak wynika z harmonogramu pracy Izby na 2018 r., między trzecim a czwartym kwartałem przyszłego roku NIK skontroluje realizację programu Rodzina 500+. Kontrolerzy sprawdzą, czy gminy wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem środki zapewnione na funkcjonowanie programu.

W tym samym czasie NIK przyjrzy się również zmianom w systemie oświaty i skontroluje, czy reforma została wdrożona prawidłowo i skutecznie. Na początku przyszłego roku Izba weźmie pod lupę również system awansu zawodowego nauczycieli. Pracownicy NIK zweryfikują, czy system awansu zawodowego nauczycieli wpływa na jakość procesu nauczania i dalszy rozwój zawodowy nauczycieli.

Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału przyszłego roku NIK ma skontrolować działania organów administracji publicznej, w tym samorządów, na rzecz ujawniania prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych.

W tym samym czasie zaplanowane jest kontrola realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. NIK sprawdzi, czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo rozpatrywały i współrealizowały inicjatywy lokalne mieszkańców. Również w tym okresie kontrolerzy przyjrzą się zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w samorządach. Kontrola NIK ma ocenić, czy przyjęte i wdrożone rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania informacji w urzędzie.

Według przedstawionego przez NIK planu pracy na 2018 r., Izba przyjrzy się również działalności samorządowych instytucji kultury. Celem kontroli będzie sprawdzenie, czy jst oraz samorządowe instytucje kultury właściwie organizują i prowadzą działalność kulturalną.

Na przełomie czwartego kwartału 2018 r. i w pierwszym kwartale 2019 r. kontrolerzy przyjrzą się metodom udzielania upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych. Chodzi o sprawdzenie, czy osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu organów samorządu terytorialnego zostały prawidłowo umocowane.

Również w tym okresie zaplanowana jest kontrola organizacji ruchu i utrzymania dróg przekazanych gminom po wybudowaniu dróg ekspresowych lub autostrad. NIK sprawdzi, czy gminy zapewniły właściwą organizację i utrzymanie przejętych dróg.

W przyszłym roku Izba ma również zamiar wziąć pod lupę sposób realizacji przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych, działania jst w zakresie gospodarki mieszkaniowej, organizacje i warunki pracy pracowników socjalnych, działania wspierające i aktywizujące osoby bezdomne oraz to, czy gminy zapewniają skuteczną pomoc osobom opuszczającym zakłady karne.

W 2018 roku NIK zamierza przeprowadzić kontrole wykonania budżetu państwa i 110 kontroli planowych. Najwięcej z nich zaplanowano w obszarach: działalności ogólnopaństwowej (28 kontroli), sprawy gospodarcze (25 kontroli), zdrowie i ochrona środowiska (11 kontroli), bezpieczeństwo i porządek publiczny (10 kontroli).

jma/
TAGI: GMINA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25