facebook RSS # #

21.01.2019 09:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-16 11:38       aktualizacja: 2018-03-16 13:28       GMINA
  A A A

Oddłużą lokatorów. Do 70 proc. może zostać umorzony dług najemcy w Rybnickim Programie Oddłużenia

Oddłużą lokatorów. Do 70 proc. może zostać umorzony dług najemcy w Rybnickim Programie Oddłużenia
Fot. W. Troszka/ konferencja UM Rybnik
Rybnik wprowadza program oddłużania dla lokatorów. Jeżeli tylko 20 proc. dłużników przystąpi do programu - dochód miasta może wzrosnąć o prawie 3 mln zł.

Miasta bardzo często mają niewielkie możliwości odzyskania od najemców należności za zaległości czynszowe. Dochodzenie ich na drodze sądowo-egzekucyjnej jest często utrudnione z uwagi na brak możliwości finansowych dłużników do spłaty obciążającego zadłużenia. Komornicy, prowadzący na wniosek samorządu postępowania, niejednokrotnie stwierdzają bezskuteczność egzekucji. Rybnik proponuje program dla osób, które nie są w stanie spłacić swojego zadłużenia wobec miasta za najem mieszkania.

- Ten program to próba wyjścia naprzeciw potrzebom osób korzystających z mieszkaniowego zasobu Miasta, które z uwagi na trudną sytuację życiową stały się dłużnikami. Program w perspektywie kolejnych lat będzie też szansą na to, by zasób komunalny rozwijał się i podnosił standardy. To twórcza próba rozwiązana problemu całej instytucji – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Obecnie całkowity poziom zadłużenia lokatorów względem rybnickiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przekracza 53 miliony zł, na co składa się należność główna i odsetki. Z danych ZGM wynika, że 31 mln zł z tego to kwota, dla której komornicy potwierdzili brak możliwości odzyskania długu (co najmniej jedna, bezskuteczna egzekucja).

„Warto podkreślić, że dług narastał przez lata, został przejęty od poprzednika prawnego ZGM czyli MPGK i systematycznie od roku 2008 rósł średnio o 2 miliony zł rocznie. Tendencja zmieniła się w 2013 roku, kiedy w ZGM uruchomiono procesy windykacyjne. Parę miesięcy temu została wdrożona nowa procedura – określono kwotę i czas, po którym względem dłużników podejmowane są działania windykacyjne. Mobilizuje to do bieżącego regulowania należności, dzięki czemu zadłużenie nie narasta – wyjaśnia Artur Gliwicki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Rybnicki Program Oddłużenia, skierowany jest do osób, które odziedziczyły długi po rodzicach oraz najemców, którzy ze względu na poziom zadłużenia nie byli w stanie podjąć działań w kierunku zmniejszenia długu lub znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Zdaniem władz Rybnika „skorzystanie z programu ułatwi lokatorom spłatę zaległości oraz uchroni ich też przed możliwą z powodu zadłużenia eksmisją”. Długofalowo, rybnicki samorząd liczy, że program pomoże utrwalić obowiązek terminowego wnoszenia opłat bieżących.

"W ramach programu dług najemcy może zostać umorzony w 70 proc. w przypadku jednorazowej wpłaty należności lub w 50 proc. gdy spłaty zadłużenia nastąpią w ratach. Jednym z głównych wymagań programu jest jednak to, że najemca przez kolejne dwa lata musi regulować na bieżąco czynsz i inne opłaty. Dopiero po tym czasie część jego długu może zostać faktycznie umorzona zgodnie z zasadami programu – wyjaśnia Artur Gliwicki.
 
Dzięki programowi mają zwiększyć się wpływy do budżetu miasta. Środki mogą zostać przeznaczone na poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego.

"Zakładając, że 20 proc. dłużników przystąpi do programu, wpłacając jednorazowo 30 proc. swojego długu, dochód Miasta wzrośnie o 2,73 mln zł. W przypadku przystąpienia do programu 40 proc. dłużników, którzy skorzystają z możliwości rozłożenia 50 proc. swojego zadłużenia na raty, dodatkowy dochód Miasta wyniesie 9,12 mln zł" – wylicza Gliwicki.

Program dotyczący restrukturyzacji zadłużenia, który ma jednorazowy charakter, został przyjęty przez rybnickich radnych w połowie lutego. Wnioski o udział w nim najemcy mogą składać w ZGM przez 6 miesięcy od daty wejścia programu w życie.

Na podst. UM Rybnik

amk.
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25