facebook RSS # #

26.05.2019 02:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-16 13:08       aktualizacja: 2018-04-17 14:57       GMINA
  A A A

Powrót ze Wschodu. Przybywa gmin, które zaprosiły do siebie repatriantów

Powrót ze Wschodu. Przybywa gmin, które zaprosiły do siebie repatriantów
Fot. MSWiA
Gminy, które zapewnią u siebie mieszkanie dla repatriantów, mogą uzyskać dotację z budżetu państwa. Średnio kwota dotacji w ub. roku wyniosła 180 tys. zł.

Od końca ubiegłego roku obowiązuje znowelizowana ustawa o repatriacji, określająca warunki uzyskania wizy repatriacyjnej. Nowela usprawniła procedury umożliwiające powrót do ojczyzny i zwiększyła zakres wsparcia dla repatriantów.

Jedną z możliwości przyjazdu do Polski dla repatriantów jest skorzystanie z zaproszenia wystosowanego przez gminę. W tym przypadku samorząd zapewnia rodzinie w pełni wyposażone mieszkanie (korzystając m.in. ze wsparcia finansowego ze środków rządowych).

Według danych MSWiA, w całym 2017 r. sprowadzono do Polski ponad 525 repatriantów. Od 2001 r. do Polski przyjechało ponad 5 tys. repatriantów.

„W 2017 roku pod względem liczby przyjętych rodzin wyróżniły się gmina Wińsko (woj. dolnośląskie), która zapewniła 11 mieszkań dla repatriantów, miasto Lubin (10 mieszkań) oraz miasto Żory (8 mieszkań)” – poinformowano nas w MSWiA.

Gmina Niechlów (woj. dolnośląskie) zgłosiła do prowadzonej przez Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji ewidencji lokali dla repatriantów 14 mieszkań, które oczekują na zasiedlenie.

„W tym roku Rada Gminy w Zagórzu podjęła uchwałę o zaproszeniu jednej niewskazanej imiennie rodziny repatriantów. W najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych zaproszeń” – poinformował resort spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z art. 21 ustawy o repatriacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny, udziela się dotacji z budżetu państwa. „Średnio kwota dotacji w roku 2017 wyniosła 180 tys. zł” – wynika z danych MSWiA. „Przepisy dotyczące wyżej wspomnianej dotacji wciąż obowiązują. Zatem w tym roku również jest możliwość udzielenie dotacji gminom” – podkreślił resort.

Przy udzielaniu gminie dotacji uwzględnia się wielkość lokalu mieszkalnego, jego wyposażenie i stan techniczny oraz lokalizację, a także ewentualne koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny lokalu mieszkalnego.

Od ub. roku gminy mogą wykorzystać dotację w sposób bardziej elastyczny niż wcześniej. Znowelizowane przepisy mówią o tym, że dotacja może być przeznaczona nie tylko na cele mieszkaniowe, ale także „na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem się na jej terytorium repatrianta i członków jego najbliższej rodziny”.

Gminy mogą zaprosić konkretną, wskazaną z imienia i nazwiska rodzinę lub wystosować zaproszenie bez imiennego wskazania repatriantów.

Z danych MSWiA wynika, że "w 2017 roku rady gmin w wyniku podjętych uchwał w zakresie zaproszenia na pobyt stały w ramach repatriacji rodzin repatriantów, wystawiły: 29 imiennych zaproszeń dla 71 osób, sporządzonych przez 19 samorządów; 70 ofert (sporządzonych przez 29 samorządów) dla niewskazanych imiennie rodzin repatriantów, z tego 49 ofert zostało przydzielonych 116 osobom i już przez nie zaakceptowane (pozostałe 21 ofert nie zostało zaakceptowanych przez rodziny)".

Zgodnie z przepisami, uchwała rady gminy, stanowiąca zaproszenie dla repatrianta, musi zawierać zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 2 lata. Gminy, które są zainteresowane taką formą pomocy i chciałyby wystosować swoje zaproszenie bez imiennego określenia zaproszonych osób, powinny dołączyć do uchwały specjalną ankietę, dostępną na stronie internetowej MSWiA.

Repatriacja, czyli powrót do ojczyzny osób pochodzenia polskiego, jest szczególną formą nabycia obywatelstwa polskiego. Osoba przybywająca do Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy RP.

Ustawa o repatriacji ma umożliwić powrót do kraju tym osobom, które na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych i politycznych (dotyczących ich samych bądź ich przodków) nie mogły się w Polsce nigdy osiedlić.

Możliwość przyjazdu repatrianta na zaproszenie gminy to jedna ze ścieżek przyjazdu repatriantów do kraju. Inna to skorzystanie z ośrodka adaptacyjnego na zaproszenie pełnomocnika rządu do spraw repatriacji. W lutym br. do Polski przybyło około 60 repatriantów, którzy trafili do ośrodka adaptacyjnego w Pułtusku. Reszta osób przybyła albo na zaproszenie gmin, albo prywatnie.

Repatriantom przysługuje m.in. wsparcie na zakup mieszkania, dofinasowanie wyprawki szkolnej dla dzieci i refundacja kosztów szkolenia zawodowego, aby mogli wejść na polski rynek pracy. Również pracodawcy tworzący miejsca pracy dla repatriantów otrzymują z budżetu państwa zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów.
 
Znowelizowana ustawa o repatriacji dostępna jest tutaj.

Więcej o procedurze repatriacji na stronie internetowej MSWiA.

amk/
TAGI: DOTACJE , GMINA , PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-04-17 07:59:22
adam: Czytanie ze zrozumieniem fragmentu tekstu (poniżej) kieruje do pytania, czy to o PRZODKÓW chodzi?

"...Ustawa o repatriacji ma umożliwić powrót do kraju tym osobom, bądź ich przodkom, które na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych i politycznych nie mogły się w Polsce nigdy osiedlić..."

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25