facebook RSS # #

10.12.2019 15:10

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-08 11:25       aktualizacja: 2018-08-08 11:29       GMINA
  A A A

Więcej asystentów. MRPiPS: rośnie liczba asystentów rodziny

Więcej asystentów. MRPiPS: rośnie liczba asystentów rodziny
Fot. Fotolia.pl
Samorządy coraz częściej korzystają z pracy asystentów rodziny; coraz częściej asystenci są też zatrudniani na etat - informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
 
Największy odsetek gmin, w których powołano asystentów rodziny był w województwach: pomorskim (99 proc.), małopolskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim – po 98 proc.. Natomiast najmniejszy odsetek gmin, w których powołano asystentów rodziny był w województwach: podlaskim (72 proc.), łódzkim (88 proc.), mazowieckim (90 proc.) oraz lubelskim (92 proc.).

W całym kraju w 2017 r. z pomocy asystentów rodziny skorzystało 44 748 rodzin. To wzrost o 3,1 proc. w stosunku do 2016 r., kiedy pomocy udzielono 43 390 rodzinom. Z roku na rok, ze względu na skalę występujących w rodzinach problemów wydłuża się - jak podaje ministerstwo - średni czas pracy asystenta z rodziną. W 2017 r. wynosił on 15 miesięcy.

Jak przypomina resort, asystent ma pomagać rodzinom, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie spełniać prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Może zostać przydzielony rodzinie na wniosek pracownika socjalnego lub na mocy decyzji sądu rodzinnego.

Powołanie asystentów rodziny jest zadaniem własnym gminy. W latach 2012-2014 było zadaniem fakultatywnym, a od 2015 roku stało się zadaniem obligatoryjnym. Ministerstwo rodziny zauważa, że liczba asystentów rośnie - w 2017 r. gminy zatrudniały 3 976 asystentów rodziny, o 1,8 proc. więcej niż w 2016 r. i o 4,1 proc. więcej niż w 2015 r.

Na umowie o pracę było zatrudnionych 3 251 asystentów (82 proc. ogółu). Pozostałe 725 osoby (18 proc.) pracowały na podstawie umowy o świadczenie usług. Dla porównania, w 2016 r. zatrudnionych było 3 905 asystentów rodziny, w tym na umowę o pracę – 2 913 (74,59 proc. ogółu), natomiast w 2015 r. zatrudnionych było 3 816 asystentów rodziny, w tym na umowę o pracę – 2 548 (66,7 proc. ogółu).

Jak zauważa ministerstwo, gminy częściej zatrudniają asystentów na etacie odkąd w 2017 r. w ogłaszanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programie dofinansowania zatrudnienia asystentów rodziny wzmocniono preferencję w zatrudnianiu ich na umowę o pracę.

"Preferencję dla tej formy zatrudnienia asystentów rodziny widać w ogłoszonej edycji konkursu na rok 2017 zarówno w wysokości dofinansowania (przy umowie o pracę dofinansowanie z budżetu państwa do 67 proc., przy umowie zleceniu – do 50 proc.), jak również w zasadzie preferencyjnego traktowania w kolejnym roku tych gmin, które zdecydują się na skorzystanie z umowy o pracę w 100 proc.. W ogłoszonej edycji konkursu - 2018 udział dotacji w przypadku umowy zlecenia jest jeszcze niższy (do 33 proc.)" - przypomina ministerstwo w komunikacie.
 
Ministerstwo Rodziny wspiera samorządy w zatrudnianiu asystenta rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Na dofinansowanie zatrudnienia asystentów przez gminy z dotacji celowej przeznaczono 20,4 mln zł oraz 39,3 mln zł z Funduszu Pracy.

js/
TAGI: GMINA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-09 13:21:09
OldestWoman: Widocznie wszystkie plusy przysparzają rodzinom zmartwień i problemów nie do rozwiązania. Bo czym tłumaczyć wzrost zapotrzebowania na "usługi" asystentów? Może po prostu wygodnictwem niektórych delikwentów.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25