facebook RSS # #

10.12.2019 08:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-28 11:54       aktualizacja: 2018-09-28 10:39       GMINA
  A A A

Nowy obowiązek. MSWiA: gminy będą udostępniać dane z rejestru PESEL

Nowy obowiązek. MSWiA: gminy będą udostępniać dane z rejestru PESEL
Fot. Fotolia
Organy gmin będą upoważnione do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL – zakłada projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności.

Obecnie udostępnianie danych osobowo-adresowych odbywa się w dwojaki sposób: minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia dane z ogólnokrajowego rejestru PESEL, a gminy udostępniają dane z rejestru mieszkańców. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce to zmienić i proponuje nadanie organom gmin ustawowo określonej kompetencji do udostępniania danych z rejestru PESEL.

„Bedzie to przy tym czynność odmiejscowiona, a zatem wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy” – wyjaśnia MSWiA.

Resort podkreśla, że gminy mają już dostęp do rejestru PESEL, a zatem są „technologicznie gotowe” do obsługi nowego zadania. Ponadto podobne rozwiązanie funkcjonuje w odniesieniu do udostępniania danych z ogólnokrajowego Rejestru Dowodów Osobistych.

„Wskazana zbieżność, jak również doświadczenie w udostępnianiu danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, które (…) odbywa się na tych samych zasadach, co udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL, potwierdza również gotowość merytoryczną organów gmin do realizacji nowego zadania” – podkreśla ministerstwo.

Zgodnie z propozycją resortu minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie udostępniał dane jednostkowe z rejestru PESEL tylko do 31 grudnia; od 1 stycznia 2019 r. właściwe do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin.

„Nie przewiduje się przy tym, aby nowe zadanie skutkowało znacznym zwiększeniem obciążenia pracą organów gmin” – zaznacza MSWiA.

MSWiA zaproponowało zmianę, ponieważ w aktualnym stanie prawnym możliwość udostępniania danych jednostkowych z rejestru mieszkańców została ograniczona jedynie do władztwa terytorialnego danego organu gminy. W przypadku gdy poszukiwana przez wnioskodawcę osoba nie jest aktualnie zameldowana na terenie gminy, gmina ta - poza udzieleniem odpowiedzi wnioskodawcy, że osoba poszukiwana nie figuruje w danym rejestrze mieszkańców - może jedynie informować wnioskodawcę o możliwości uzyskania danych osoby poszukiwanej z ogólnokrajowego rejestru PESEL, z którego dane w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

„Konieczność ponownego wnioskowania, jak również centralizacja całego procesu w jednym miejscu, w sposób istotny wpływa na czas oczekiwania na dane, których otrzymanie bardzo często determinuje np. sprawny przebieg postępowania sądowego” – wskazuje MSWiA.

Projekt nowelizacji ma usprawnić tę procedurę.

aba/
TAGI: GMINA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25