facebook RSS # #

10.12.2019 14:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-26 13:03       aktualizacja: 2019-02-26 05:31       GMINA
  A A A

GUS planuje. Rozpoczęły się przygotowania do spisu powszechnego

GUS planuje. Rozpoczęły się przygotowania do spisu powszechnego
Fot. PAP/W. Pacewicz
Wykształcenie co najmniej średnie, ukończone 18 lat i nieposzlakowana opinia – takich rachmistrzów będą musiały zwerbować gminy do przeprowadzenia spisu powszechnego.

Jesienią 2021 roku ma odbyć się w Polsce spis powszechny; potrwa od początku września do końca listopada i będzie badał stan na 31 sierpnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przygotował projekt ustawy w tej sprawie; uwagi zgłosiła m.in. strona samorządowa.

GUS zakłada, że gminne biura spisowe będą funkcjonowały przez dwa miesiące w 2019 r. i 2020 r. w czasie spisów próbnych oraz przez pięć miesięcy w 2021 r. w czasie spisu powszechnego. Zapewnienie funkcjonowania tych biur będzie zadaniem samorządu.

Gminy będę zobowiązane ponadto do aktualizacji gminnego wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez GUS, oddelegowania pracowników urzędu do prac spisowych i nadzorowania spisu na swoim terenie.

Gminy będą musiały również zorganizować nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych realizujących wywiady bezpośrednie, partycypować w szkoleniu kandydatów na rachmistrzów i popularyzować sam spis. Pracami spisowymi na terenie gminy będzie kierował wójt jako gminny komisarz spisowy.

Pierwszy spis próbny odbędzie się we wrześniu w gminach Czerwińsk nad Wisłą i Sierakowice. Drugi spis próby zostanie przeprowadzony w kwietniu przyszłego roku w 16 gminach.

GUS zakłada, że kandydaci na rachmistrzów odbędą szkolenie, którego celem będzie przekazanie najważniejszych informacji i wiedzy o istocie i sposobie realizacji spisu oraz o ochronie danych respondentów. Pozytywny wynik obowiązkowego egzaminu po szkoleniu umożliwi wpis osoby na listy kandydatów na rachmistrzów spisowych.

W trakcie swojej pracy rachmistrze spisowi będą posługiwać się wyłącznie sprzętem elektronicznym, przy pomocy którego dokonywać będą spisu.

„W związku z koniecznością sprawdzenia umiejętności kandydatów w posługiwaniu się ww. sprzętem oraz z dążeniem do oszczędnego wydawania środków finansowych na spis, preferowane będą formy szkolenia w postaci odpowiednich aplikacji i materiałów audiowizualnych do nauki w systemie m-learning” – wyjaśnia GUS. Również egzamin będzie się odbywał poprzez system elektroniczny.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zasugerował w korespondencji z GUS, by zmienić datę obserwacji z 31 sierpnia na 31 października. Według władz regionu przeprowadzenie spisu według stanu na okres wakacyjny nie uwzględni rzeczywistego miejsca zamieszkania ludności, zwłaszcza uczącej się (głównie studentów), wykazując tę grupę w miejscu zameldowania. W efekcie stany ludności w ośrodkach akademickich zostaną zaniżone.

GUS uważa jednak, że nie ma lepszego terminu. „W terminie wiosennym obserwowane są wyjazdy Polaków za granicę do pracy przy zbiorach owoców sezonowych. Z kolei terminy letnie są wyłączone z powodu wyjazdów urlopowo-wakacyjnych. W zimie natomiast krótki dzień nie pozwala na realizowanie odpowiedniej dziennej liczby wywiadów z respondentami” – wskazuje GUS.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zasugerował z kolei, by wprowadzono wymóg niekaralności kandydatów na rachmistrzów. Jak podkreślał, jest to istotne z uwagi na dostęp do danych osobowych, które nie mogą być udostępniane w innym celu niż ten, do którego są zbierane.

Ostatecznie nabór rachmistrzów spisowych, będzie następował spośród osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie danej gminy, posiadających co najmniej średnie wykształcenie i cieszących się nieposzlakowaną opinią.

Poprzedni narodowy spis powszechny odbył się w 2011 r. Przy jego przeprowadzaniu pracowało m.in. ok. 18 tys. rachmistrzów spisowych i 700 ankieterów statystycznych.

aba/
TAGI: GMINA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25