facebook RSS # #

10.12.2019 14:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-03 14:13       aktualizacja: 2019-06-03 14:40       GMINA
  A A A

Zapytania na sesji. MSWiA: Interpelacje i zapytania mogą znajdować się w porządku obrad sesji rady gminy

Zapytania na sesji. MSWiA: Interpelacje i zapytania mogą znajdować się w porządku obrad sesji rady gminy
Fot. PAP/R. Guz
Nie ma zakazu umieszczania w porządku obrad sesji rady gminy punktu pod nazwą: Interpelacje i zapytania – wyjaśnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

Do MSWiA zwrócił się w tej sprawie poseł Kazimierz Gwiazdowski. Poszło o art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady gminy, a ten przekazuje je niezwłocznie wójtowi.

„Przepis ten uległ zmianie od bieżącej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, a niektórzy wójtowie zrozumieli tę zmianę w ten sposób, że istnieje obecnie zakaz umieszczania w porządku obrad sesji rady gminy punktu porządku obrad pod nazwą: „Interpelacje i zapytania”, twierdząc, że skoro interpelacje i zapytania muszą być składane na piśmie, to nie można ich odczytywać na sesji rady gminy” – wskazuje poseł.

Parlamentarzysta chciał wiedzieć m.in., czy możliwe jest odczytanie przez radnego na sesji rady gminy w punkcie porządku obrad pod nazwą: „Interpelacje i zapytania” interpelacji lub zapytania, które zamierza on złożyć, a następnie złożenie go na ręce przewodniczącego rady gminy.

„Z przywołanego przepisu prawa nie wynika ogólny zakaz umieszczania w porządku obrad sesji rady gminy punktu pod nazwą: Interpelacje i zapytania. Wskazano jedynie, że interpelacje lub zapytania dla swojej skuteczności powinny zostać złożone w formie pisemnej do przewodniczącego rady gminy” – odpowiada wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. „Wprawdzie regulacja ta nie wskazuje trybu, w jakim tak sporządzone wystąpienie powinno zostać złożone, niemniej brzmienie art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym oraz innych jej przepisów nie wyklucza złożenia interpelacji lub zapytania bezpośrednio w trakcie trwającej sesji rady gminy” - dodaje.

Jak podkreśla, w art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym określono jedynie zakres aktów prawa miejscowego, w tym statutu.

„Z przepisów ustawy nie wynika jednak, jakie konkretnie zapisy powinny znaleźć się w statucie” – zaznacza wiceminister. „Mając na uwadze brzmienie art. 85 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, można argumentować, iż rada jest uprawniona do uregulowania w statucie wszystkiego, co nie jest sprzeczne z przepisami ustawowymi, mieści się w zakresie wskazanym w art. 40 ust. 2 ww. ustawy, co można odnosić także do umieszczania w porządku obrad sesji rady punktu: Interpelacje i zapytania” .

Wiceminister Szefernaker zastrzega jednak, że każdy przypadek powinien być indywidualnie rozpatrywany przez właściwy organ, tj. wojewodę.

aba/
TAGI: GMINA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25