facebook RSS # #

21.10.2019 23:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-04 15:06       aktualizacja: 2019-04-04 15:18       INFRASTRUKTURA
  A A A

Zmiany w POIiŚ. KE przyjęła zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko

Zmiany w POIiŚ. KE przyjęła zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko
Fot. Fotolia
Komisja Europejska przyjęła zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Decyzja wydana 2 kwietnia dotyczy zmian przede wszystkim w sektorze energetyki i środowiska. Zmienione zapisy POIiŚ pomogą również w realizacji Programu dla Śląska oraz Programu Dostępność Plus. 

Zmiany w sektorze energetyki umożliwią realizację działań zaplanowanych w ramach Programu Dostępność Plus, którego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Po wprowadzonych zmianach możliwe będzie uzyskanie dofinansowania z POIiŚ na usuwanie barier architektonicznych jako elementu projektu głębokiej, kompleksowej termomodernizacji. Prace techniczne związane z termomodernizacją będzie można połączyć z dostosowaniem budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, balustrady itp.), ułatwiając im codzienne życie.

W przypadku Programu dla Śląska, zmiany dotyczą rozszerzenia o samorządy beneficjentów mogących starać się o dofinansowanie w obszarze termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Chodzi m.in. o projekty przewidujące ocieplenie ścian zewnętrznych, podłóg, dachów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła budynków mieszkalnych.

Przyczyni się to do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów Europy, jakim jest Śląsk. Nowi beneficjenci mogą ubiegać się o środki z POIiŚ w trybie konkursowym. Od 29.03.2019 do 27.05.2019 trwa nabór wniosków w działaniach związanych ze wspieraniem efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 100 mln złotych. 

Zmiany w obszarze środowiska

Zgodnie z nowymi przepisami cała rezerwa wykonania w obszarze dotyczącym ochrony środowiska, tj. ponad 220 mln euro została przeznaczone na działanie dedykowane inwestycjom związanym ze zmianami klimatu (w wyniku przesunięć z Celu Tematycznego 6 - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami na Cel Tematyczny 5 - Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem).

Dzięki czemu dodatkowe środki zostaną przeznaczone m.in. na projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz zagospodarowania wód opadowych, w szczególności w aspekcie globalnych zmian klimatu oraz zabezpieczenia przed skutkami katastrof naturalnych.

Ponadto zrewidowane zostały tryby wyboru projektów w celu silniejszego uchwycenia wymiaru strategicznego oraz sprawniejszego zarządzania (umożliwienie zastosowania trybu pozakonkursowego w obszarze gospodarki wodno-ściekowej).

Wcześniej przedsięwzięcia w zakresie recyklingu, które nie były wpisane do załącznika do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) nie mogły ubiegać się o dofinansowanie z POIiŚ, po wprowadzonych zmianach mają taką możliwość nawet jeśli nie są wpisane do ww. dokumentu.

Możliwe będzie również dofinansowanie z POIiŚ działań, które mają na celu usunięcie zagrożenia ze strony niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów. 

Zmiany w POIiŚ były konsultowane i uzgadniane z partnerami ze strony rządowej, samorządowej i pozarządowej (partnerami społecznymi) - członkami Komitetu Monitorującego POIiŚ. Po przyjęciu przez Radę Ministrów uchwałą z 8 stycznia tego roku, był on negocjowany z Komisją Europejską.

Na podst. MIiR

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25