facebook RSS # #

19.02.2020 11:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-16 14:12       aktualizacja: 2019-04-16 14:20       INFRASTRUKTURA
  A A A

Fundusze na ścieki. Kowalczyk: trwają prace nad dokumentami programowymi dot. gospodarki ściekowej po 2021 r.

Fundusze na ścieki. Kowalczyk: trwają prace nad dokumentami programowymi dot. gospodarki ściekowej po 2021 r.
Fot. PAP/P.Supernak
Cała dostępna pula środków z Programu Infrastruktura i Środowisko na gospodarkę ściekową została wyczerpana. Trwają już prace nad dokumentami programowymi na kolejną perspektywę finansową - poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk.

W udzielonej na początku kwietnia br. odpowiedzi na poselską interpelację minister Kowalczyk poinformował, że cała dostępna w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pula środków na realizację projektów z zakresu gospodarki ściekowej została już zagospodarowana. „Aktualnie nie są planowane kolejne nabory wniosków w działaniu 2.3. +Gospodarka wodno-ściekowa+ w aglomeracjach" - dodał minister.

Szef resortu środowiska podkreślił jednak, że obecnie trwają już prace nad dokumentami programowymi na kolejną perspektywę finansową, tj. na lata 2021-2027.

„Aktualnie opracowywane są dopiero wstępne założenia dotyczące przyszłych programów operacyjnych. Niemniej jednak w zakresie gospodarki ściekowej przyjęte zostaną podobne jak obecnie założenia, tzn. wsparcie w ramach polityki spójności będzie się odnosiło wyłącznie do przedsięwzięć, których realizacja pozwoli na wypełnienie przez daną aglomerację wymogów określonych w +dyrektywie ściekowej+, ujętych w planowanym do aktualizacji Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych" - zapowiedział minister Kowalczyk.

Dodał przy tym, że szczegółowe zasady dotyczące form udzielanego wsparcia, a także kryteriów jakie będą musieli spełnić ubiegający się o nie wnioskodawcy, będą przedmiotem ustaleń na dalszym etapie prac.

Z raportu „Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego do roku 2020 i po 2020 r. w zakresie wybranych rodzajów infrastruktury oraz możliwości ich finansowania funduszami unijnymi" przygotowanego dla resortu rozwoju wynika, że łączne potrzeby inwestycyjne gmin w Polsce obejmujące budowę oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynoszą 269.607,5 km, z czego:

- na budowę nowych sieci wodociągowych przypada 76.822,2 km (28,49% całości potrzeb);
- na budowę nowych sieci kanalizacyjnych 158.986,8 km (58,97% całości potrzeb);
- na modernizację i  odtworzenie sieci wodociągowej 24.741,6 km (9,18% całości potrzeb);
- na modernizacje i  odtworzenie sieci kanalizacyjnej 9.056,99 km (3,36% całości potrzeb).

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25