facebook RSS # #

20.10.2019 11:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-16 12:18       aktualizacja: 2019-05-16 12:25       INFRASTRUKTURA
  A A A

Podział rezerwy. MI: harmonogram wypłaty środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2019

Podział rezerwy. MI: harmonogram wypłaty środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2019
Fot. Fotolia
Resort infrastruktury przedstawił ostatecznie zatwierdzone zasady podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2019 r. Na dofinansowanie zadań realizowanych przez JST ministerstwo przeznaczy 336 mln zł.

Na podstawie decyzji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego resort infrastruktury opracował harmonogram wypłaty środków samorządom. W 2019 r. na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ministerstwo przeznaczy 336 mln zł.
 
W ramach rządowego wsparcia do końca tego roku do dofinansowania zarekomendowano w sumie 124 inwestycje na drogach samorządowych, w tym 14 inwestycji na drogach wojewódzkich na łączną kwotę 49,2 mln zł, 73 inwestycje na drogach powiatowych na łączną kwotę 107,3 mln zł oraz 37 inwestycji w miastach na prawach powiatu na łączną kwotę 154,5 mln zł.

Dodatkowo, w ramach rezerwy przeznaczono 25 mln zł na utrzymanie rzecznych przepraw promowych w Świnoujściu.


Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

mp/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25